Vem kontaktar jag om jag har frågor om serveringstillstånd?

Nykvarns kommun genomför inga egna utredningar beträffande serveringstillstånd. All handläggning utförs av tillståndsenheten i Södertälje kommun telefon 08-523 010 00.