Vad innebär tillsyn?

Tillståndsmyndigheten har tillsammans med andra myndigheteter (Polismyndigheten, Länsstyrelsen och Skattemyndigheten) ansvar för tillsynen av restaurangnäringen. För tillståndsmyndigheten innebär detta bland annat att:

  • Kontinuerligt kontrollera restauratörernas vandel.
  • Kontrollera personalens anställningsförhållanden.
  • Kontrollera att inköpta volymer alkohol överensstämmer med bolagens fakturaunderlag.
  • Kontrollera att ordning och nykterhet sköts på ett betryggande sätt.
  • Kontrollera att underåriga inte serveras alkoholdrycker på kommunens restauranger.