Vad kostar en ansökan?

Följande kostnader gäller under 2015:

  • Prövning av ansökan om permanent tillstånd för servering till allmänheten, 11 280 kronor
  • Prövning av ansökan om permanent tillstånd för servering till förening, företag eller annat slutet sällskap, 8 085 kronor
  • Prövning av ansökan om tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten. Med tillfälligt tillstånd avses tillstånd vid enstaka tillfällen eller enstaka tidsperiod om högst två månader, 4 8 91 kronor
  • Prövning av ansökan om tillfälligt tillstånd för servering till slutet sällskap. Med tillfälligt tillstånd avses tillstånd vid enstaka tillfällen eller enstaka tidsperiod om högst två månader, 998 kronor
  • Prövning av ansökan om permanent cateringtillstånd till slutet sällskap, 8 085 kronor.
  • Prövning om ändring av villkoren i befintligt cateringtillstånd, 3 294 kronor.
  • Prövning om ändring av villkoren för ett tillstånd jml. 6 kap 4 § Alkohollag (serveringstider) eller jml. 7 kap 6 § Alkohollag (dryckessortiment), 3 294 kronor
  • Prövning jml. 8 kap 3 § Alkohollag om betydande förändringar i ägarförhållanden i den tillståndspliktiga verksamheten, 5 3 90 kronor
  • Prövning av ansökan om serveringstillstånd för uteservering, 3 294 kronor 
  • Prövning av ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten, 3 494 kronor.