Vilka handlingar måste skickas med en ansökan?

Det är den sökandes skyldighet att visa för tillståndsmyndigheten att man är lämplig att inneha serveringstillstånd. Den sökande är således skyldig att inkomma med handlingar som begärs av tillståndsmyndigheten.

Handlingar generellt som krävs för att kunna utreda ansökan om serveringstillstånd är följande:

 • Ansökan undertecknad av behörig firmatecknare eller dylikt
 • Anmälan om serveringsansvarig personal
 • Kopia av sökandes hyreskontrakt (undertecknat av båda parterna)
 • Intyg om branscherfarenhet, arbetsbetyg och meritförteckning
 • Bevis om miljöförvaltningens godkännande av lokalen
 • Verksamhetsinriktning, matutbud, dans, underhållning etc.
 • Planritning över lokal och i förekommande fall uteservering och drinkbar
 • Registreringsbevis för bolaget/föreningen
 • Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag/andelsförening i handelsbolag
 • Finansieringsplan med verifikationer över investerat kapital
 • Personnummerutdrag från Patent- och registreringsverket som visar vilka aktiebolag/handelsbolag bolagsmännen är och har varit verksamma i
 • Intyg från Kronofogden som visar att bolagsmännen och bolag ej är restförda. Observera att detta gäller även andra bolag som sökande är/har varit verksamma i.

Utöver ovan nämnda handlingar kan tillståndsmyndigheten vid behov begära ytterligare handlingar.