Vad krävs för att få serveringstillstånd? 

Tillstånd får endast medges om sökande visar sig lämplig att utöva verksamhet med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden. Tillståndsmyndigheten ska ta särskild hänsyn till om sökande visar sig lämplig med avseende på laglydnad och benägenhet att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna.

Sökande ska också visa att serveringsstället har ett kök för matlagning och kan tillhandahålla lagad mat.