När ska man söka serveringstillstånd?

Generellt kan man säga att samtliga som ska sälja alkohol till gäster eller festdeltagare ska ansöka om serveringstillstånd. Serveringstillstånd kan ges för servering till allmänhet året runt, årligen under en viss tidsperiod, vid enstaka tillfällen eller en enstaka tidsperiod. 

Serveringstillstånd kan även ges till förening, företag eller annat slutet sällskap under samma tidsperioder som ovan.