Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Serveringstillstånd

Serveringstillstånd krävs vid försäljning av alkoholhaltiga drycker. Generellt gäller att samtliga som säljer alkohol till gäster eller festdeltagare ska ansöka om serveringstillstånd.

Nykvarns kommun genomför inga egna utredningar beträffande serveringstillstånd. All handläggning utförs av tillståndsenheten i Södertälje kommun.

På Södertälje kommuns webbplats finns en e-tjänst där du som krögare i Nykvarn kan ansöka om serveringstillstånd eller ansöka om ändringar i befintligt tillstånd. Du loggar in med e-legitimation för att använda tjänsten.

Vanliga frågor

Generellt kan man säga att samtliga som ska sälja alkohol till gäster eller festdeltagare ska ansöka om serveringstillstånd. Serveringstillstånd kan ges för servering till allmänhet året runt, årligen under en viss tidsperiod, vid enstaka tillfällen eller en enstaka tidsperiod. 

Serveringstillstånd kan även ges till förening, företag eller annat slutet sällskap under samma tidsperioder som ovan.

Privata fester där gäster bjuds på alkohol av värdarna behöver inte ansöka om serveringstillstånd.

Ansökan om serveringstillstånd ska skickas till Nykvarns kommun, Servicecenter, Ann-Chatrin Josefsson, 155 80 Nykvarn.

Tillstånd får endast medges om sökande visar sig lämplig att utöva verksamhet med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden. Tillståndsmyndigheten ska ta särskild hänsyn till om sökande visar sig lämplig med avseende på laglydnad och benägenhet att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna.

Sökande ska också visa att serveringsstället har ett kök för matlagning och kan tillhandahålla lagad mat.

Det är den sökandes skyldighet att visa för tillståndsmyndigheten att man är lämplig att inneha serveringstillstånd. Den sökande är således skyldig att inkomma med handlingar som begärs av tillståndsmyndigheten.

Handlingar generellt som krävs för att kunna utreda ansökan om serveringstillstånd är följande:

 • Ansökan undertecknad av behörig firmatecknare eller dylikt
 • Anmälan om serveringsansvarig personal
 • Kopia av sökandes hyreskontrakt (undertecknat av båda parterna)
 • Intyg om branscherfarenhet, arbetsbetyg och meritförteckning
 • Bevis om miljöförvaltningens godkännande av lokalen
 • Verksamhetsinriktning, matutbud, dans, underhållning etc.
 • Planritning över lokal och i förekommande fall uteservering och drinkbar
 • Registreringsbevis för bolaget/föreningen
 • Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag/andelsförening i handelsbolag
 • Finansieringsplan med verifikationer över investerat kapital
 • Personnummerutdrag från Patent- och registreringsverket som visar vilka aktiebolag/handelsbolag bolagsmännen är och har varit verksamma i
 • Intyg från Kronofogden som visar att bolagsmännen och bolag ej är restförda. Observera att detta gäller även andra bolag som sökande är/har varit verksamma i.

Utöver ovan nämnda handlingar kan tillståndsmyndigheten vid behov begära ytterligare handlingar.

Normal handläggningstid för ett permanent serveringstillstånd är två-tre månader, förutsatt att sökande inkommer med begärda handlingar.

Ansökan skickas på remiss till Polismyndigheten, Skattemyndigheten, Kronofogdemyndigheten, kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelningen samt Brandmyndigheten. Eventuellt kan även andra myndigheter komma att yttra sig i ärendet.

När ärendet utretts klart på tillståndsmyndigheten lämnas utredningen till Vård- och omsorgsnämnden för beslut.

Vård- och omsorgsnämndens beslut kan inom tre veckor överklagas till Förvaltningsrätten.

Följande kostnader gäller under 2015:

 • Prövning av ansökan om permanent tillstånd för servering till allmänheten, 11 280 kronor
 • Prövning av ansökan om permanent tillstånd för servering till förening, företag eller annat slutet sällskap, 8 085 kronor
 • Prövning av ansökan om tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten. Med tillfälligt tillstånd avses tillstånd vid enstaka tillfällen eller enstaka tidsperiod om högst två månader, 4 8 91 kronor
 • Prövning av ansökan om tillfälligt tillstånd för servering till slutet sällskap. Med tillfälligt tillstånd avses tillstånd vid enstaka tillfällen eller enstaka tidsperiod om högst två månader, 998 kronor
 • Prövning av ansökan om permanent cateringtillstånd till slutet sällskap, 8 085 kronor.
 • Prövning om ändring av villkoren i befintligt cateringtillstånd, 3 294 kronor.
 • Prövning om ändring av villkoren för ett tillstånd jml. 6 kap 4 § Alkohollag (serveringstider) eller jml. 7 kap 6 § Alkohollag (dryckessortiment), 3 294 kronor
 • Prövning jml. 8 kap 3 § Alkohollag om betydande förändringar i ägarförhållanden i den tillståndspliktiga verksamheten, 5 3 90 kronor
 • Prövning av ansökan om serveringstillstånd för uteservering, 3 294 kronor 
 • Prövning av ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten, 3 494 kronor.

Tillståndsmyndigheten har tillsammans med andra myndigheter (Polismyndigheten, Länsstyrelsen och Skattemyndigheten) ansvar för tillsynen av restaurangnäringen. För tillståndsmyndigheten innebär detta bland annat att:

 • Kontinuerligt kontrollera restauratörernas vandel.
 • Kontrollera personalens anställningsförhållanden.
 • Kontrollera att inköpta volymer alkohol överensstämmer med bolagens fakturaunderlag.
 • Kontrollera att ordning och nykterhet sköts på ett betryggande sätt.
 • Kontrollera att underåriga inte serveras alkoholdrycker på kommunens restauranger.

Samtliga bolag med serveringstillstånd debiteras årligen en tillsynsavgift. Avgiften baseras på en fast och en rörlig tillsynsavgift. Den rörliga tillsynsavgiften baseras på bolagets alkoholomsättning, exklusive moms.

Nykvarns kommun genomför inga egna utredningar beträffande serveringstillstånd. All handläggning utförs av tillståndsenheten i Södertälje kommun telefon 08-523 010 00.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.