Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Skärande och stickande verksamhet

I samband med tatuering, fotvård, eller andra skönhetsingrepp finns risk för överföring av blodburen smitta eller andra bieffekter. Men genom god hygien förhindrar man att olika former av infektioner överförs.

Från den 1 januari 2008 ska den som bedriver skärande och stickande verksamhet i ett icke medicinskt syfte anmäla verksamheten till miljökontoret. Senast 6 veckor innan man tar emot första kunden ska en komplett anmälan vara inlämnad. Ny verksamhet i redan anmäld lokal är också anmälningspliktig, till exempel om du utökar din tatueringsverksamhet med piercing, eller om du som frisör öppnar fotvård.

Vikten av egenkontroll

Den som driver en anmälningspliktig verksamhet är skyldig att själv kontrollera sin verksamhet genom en systematisk och dokumenterad egenkontroll. I egenkontrollen ska det bland annat finnas uppgifter om ansvar, risker, rutiner och kemiska produkter. Egenkontrollen ska anpassas till de olika behandlingsformerna, utrustningen och lokalens utformning.

Rutiner

Det ska finnas rutiner för att fortlöpande kontrollera att inredningen och utrustningen i verksamheten hålls i gott skick, till exempel: Städning: städschema och metoder. Hantering av avfall. Hygien- och smittskyddsrutiner. Hantering av kemikalier. Provtagningsfrekvens, exempelvis av sporprover. Ålderskontroll. Samtal med kunden innan behandling för att kontrollera om han/hon har någon sjukdom som kan påverkas negativt eller om det finns smittrisk som hindrar behandling. Instruktioner till kunden om egenvård efter behandlingen, exempelvis vid håltagning, tatuering och fotvård.

Risker

Du ska regelbundet undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Utifrån bedömningen ska du sedan vidta åtgärder för att minska riskerna. Även vidtagna åtgärder ska dokumenteras.

Rengöring och smittrening

För att undvika infektioner eller smittspridning ska bästa möjliga teknik för rengöring användas. Eftersom smittbärare kan vara helt symtomfria är det alltid viktigt att rengöra sina instrument efter goda fasta rutiner. Stickande och skärande redskap ska vara sterila, autoklaverade eller steriliserade på annat sätt eller helst av engångstyp. Vid behandling av hel och frisk hud ska utrustningen vara steril. Sker behandling av skadad hud, till exempel nageltrång) ska utrustningen minst desinfekteras. Sterilisatorns funktion ska kontrolleras regelbundet. Det kan göras till exempel genom sporprov. Provresultatet ska sparas under minst två år och kunna uppvisas för miljöinspektören vid inspektion. För att beställa sporprover kan du kontakta Karolinska universitetslaboratorium, kundtjänst tfn 08- 517 792 75.

Lokalens utformning

Lokalen och inredningen ska vara funktionellt utformad, anpassad för verksamheten samt lätt att rengöra. En lokal för hygienisk behandling bör inte användas till annan verksamhet än den avsedda, till exempel som bostad eller en omfattande försäljningsverksamhet. Utrymme/förråd ska finnas för förbrukningsartiklar, redskap, smutstvätt och städmaterial etc. Om behandlingslokalen ligger i anslutning till bostaden får varken lokalerna eller bostaden vara genomgångsrum. I lokaler med risk för blodsmitta är det inte acceptabelt att ha husdjur i lokalen.

Ventilation

För att minska infektionsrisken måste ventilationen i lokalen ge tillräcklig luftväxling. I lokaler där man hanterar kemiska ämnen, eller där det av andra skäl kan behövas, bör den allmänna ventilationen förstärkas eller kompletteras med en punktsug. Utluftsflödet ska minst vara 7 liter/sekund för varje person som beräknas uppehålla sig i lokalen. De flesta lokalerna som hyrs ligger i fastigheter där fastighetsägaren ska utföra regelbundna ventilationsmätningar (så kallade OVK-mätningar). Kontakta fastighetsägaren för att säkerställa att din lokal inkluderas vid OVK-mätningar.

Vatten och avlopp

Det ska finnas en god tillgång till varmt och kallt rinnande vatten. Tvättställ för handtvätt och rengöring av utrustning samt flytande tvål och engångshanddukar ska finnas lättillgängligt i lokalen. Det bör även finnas utslagsvask för smuts- och städvatten i ett separat städförråd. Där dusch finns är det ur smittskyddssynpunkt viktigt att vattnet håller en temperatur av minst 60º C i beredaren och 50º C vid tappstället. Vid lägre temperaturer finns risk för tillväxt av legionellabakterier. Mätning av temperaturen ska göras regelbundet och skrivas in i egenkontrollprogrammet.

Toalett

Det bör finnas tillgång till toalett med handfat försett med flytande tvål och engångshanddukar. I de fall behandlingslokalen är inrättad i del av bostaden ska det finnas en toalett som endast är avsedd för verksamheten.

Smittförande avfall

Som smittförande avfall räknas avfall med skärande/stickande egenskaper som varit i kontakt med kroppsvätskor, till exempel använda knivblad, nålar och skalpeller. Smittförande avfall uppkommer alltså hos till exempel tatuerare, piercare, akupunktörer och i fotvårdslokaler. Det smittförande avfallet ska i första hand omvandlas till icke smittförande avfall. Det sker genom behandling i till exempel autoklav eller genom desinfektion. Efter det behandlas avfallet som stickande/skärande avfall. Det är viktigt att stickande/skärande avfall samlas upp i behållare som skyddar mot skär- och stickskador vid den fortsatta hanteringen. Avfallet kan efter det läggas bland vanliga sopor.

Om man inte konverterar det smittförande avfallet till icke smittförande blir omhändertagandet mer komplicerat. Det smittförande avfallet ska samlas upp i tåliga behållare och måste sedan lämnas till särskilda inrättningar eller transportföretag som sysslar med just den här typen av avfall.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.