Nyhet 25 mars 2020 09:12

Stödpaket till företag och föreningar

Cafébord i lätt regn med nedfällt parasoll.

Ansökningar om tillstånd för uteservering ska hanteras snabbare.

Senarelagda betaldagar, uppskjutna hyror och snabbare hantering av vissa tillstånd. Det är några av de stödåtgärder kommunen erbjuder till företag och föreningar som påverkas negativt av coronakrisen.

Flera förenings- och näringsverksamheter i kommunen har drabbats hårt av coronavirusets spridning. Kommunen har därför tagit fram ett stödpaket som kan bidra till att mildra konsekvenserna av vikande inkomster.

‑ I dessa utmanande tider är det viktigt att vi som kommun underlättar och stöttar samhället i stort. En stabil och hållbar utveckling är ett måste. Det lokala näringslivet här i Nykvarn, med många en- och fåmansföretagare, har en mycket viktig funktion att fylla för alla oss Nykvarnsbor, förklarar kommunstyrelsens ordförande Bob Wållberg.

Stödpaketet innehåller fyra åtgärder som ska underlätta vardagen för näringsidkare den närmaste tiden: senare betaldatum för avgifter och för hyror/arrenden, senarelagda tillsynsbesök och snabbare hantering av vissa tillståndsärenden.

För alla företag i Nykvarn skjuts sista betaldag för utfärdade och kommande fakturor fram till den 30 september 2020. Det gäller

  • årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
  • avgifter för förhandsbesked, anmälan, tillsynsärenden samt mark-, rivnings- och bygglov,
  • årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll,
  • årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd,
  • hyror för fastigheter som kommunen ansvarar för,
  • avgifter för avfall och VA-förbrukning (vatten och avlopp).

Även inom ett antal andra områden kan företagare och föreningar få möjlighet till senare betalning:

  • Avgift för kommunala markupplåtelser.
  • Arrendeavgift för kommunal mark.
  • Avgifter för uteserveringstillstånd.

De företagare och föreningar som önskar få senare betaldatum för den här typen av avgifter kan kontakta kommunen på 08-555 010 00.

En tredje åtgärd i stödpaketet – och ett sätt att minska risken för smittspridning – är att kommunen kan skjuta på tillsynsbesök som inte är avgörande för företagets verksamhet.

Och till sist lovar alltså kommunen en snabbare hantering av ansökningar om uteserveringar och liknande.

– Vissa näringsidkare i Nykvarn berörs inte alls, men för andra har intäkterna till företaget nästan upphört. Det gynnar inte kommunen att företag går omkull, vi vill ha ett blomstrande näringsliv när verksamheterna kommer igång igen. Då måste vi dela på bördan. Som kommun måste vi behandla alla lika och har därför infört åtgärder som gäller alla, säger bygg- och miljönämndens ordförande Jan Brolund (NP).

Senast uppdaterad: 25 mars 2020 13:34

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.