Vad gör jag om jag vill köpa mark för etablering av företag i Nykvarns kommun?

Kontakta företagslotsen för närmare besked om tillgänglig mark