Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80  Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00
Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13


Kontaktperson

David Schubert, Näringslivschef

Telefon 08 - 555 010 27

Paula Nolander, Näringslivsutvecklare

Telefon 08 - 555 010 89

 

 

Information om Covid-19 till dig som företagare

Till följd av coronaviruset och sjukdomen covid-19 drabbas flera företag och branscher hårt. Vi har på denna sida sammanställt information för dig som företagare.

Bokstäver INNOVATION

Vill du komma i kontakt med oss på Näringslivs- och Exploateringsavdelningen, klicka här.

Du når oss även via Nykvarns kommuns växel:

Telefon: 08-555 010 00 Samt vår gemensamma e-post: naringsliv@nykvarn.se

Kommunen har också en krisledningsgrupp som kontinuerligt samverkar med Region Stockholm och andra myndigheter. För en sammanställning av vad som görs i Nykvarns kommun, klicka här.


Stödpaket till företag och föreningar

Ansökningar om tillstånd för uteservering ska hanteras snabbare.

Senarelagda betaldagar, uppskjutna hyror och snabbare hantering av vissa tillstånd. Det är några av de stödåtgärder kommunen erbjuder till företag och föreningar som påverkas negativt av coronakrisen.

Flera förenings- och näringsverksamheter i kommunen har drabbats hårt av coronavirusets spridning. Kommunen har därför tagit fram ett stödpaket som kan bidra till att mildra konsekvenserna av vikande inkomster.

‑ I dessa utmanande tider är det viktigt att vi som kommun underlättar och stöttar samhället i stort. En stabil och hållbar utveckling är ett måste. Det lokala näringslivet här i Nykvarn, med många en- och fåmansföretagare, har en mycket viktig funktion att fylla för alla oss Nykvarnsbor, förklarar kommunstyrelsens ordförande Bob Wållberg.

Stödpaketet innehåller fyra åtgärder som ska underlätta vardagen för näringsidkare den närmaste tiden: senare betaldatum för avgifter och för hyror/arrenden, senarelagda tillsynsbesök och snabbare hantering av vissa tillståndsärenden.

För alla företag i Nykvarn skjuts sista betaldag för utfärdade och kommande fakturor fram till den 30 september 2020. Det gäller

  • årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
  • avgifter för förhandsbesked, anmälan, tillsynsärenden samt mark-, rivnings- och bygglov,
  • årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll,
  • årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd,
  • hyror för fastigheter som kommunen ansvarar för,
  • avgifter för avfall och VA-förbrukning (vatten och avlopp).

Även inom ett antal andra områden kan företagare och föreningar få möjlighet till senare betalning:

  • Avgift för kommunala markupplåtelser.
  • Arrendeavgift för kommunal mark.
  • Avgifter för uteserveringstillstånd.

De företagare och föreningar som önskar få senare betaldatum för den här typen av avgifter kan kontakta kommunen på 08-555 010 00.

En tredje åtgärd i stödpaketet – och ett sätt att minska risken för smittspridning – är att kommunen kan skjuta på tillsynsbesök som inte är avgörande för företagets verksamhet.

Och till sist lovar alltså kommunen en snabbare hantering av ansökningar om uteserveringar och liknande.

– Vissa näringsidkare i Nykvarn berörs inte alls, men för andra har intäkterna till företaget nästan upphört. Det gynnar inte kommunen att företag går omkull, vi vill ha ett blomstrande näringsliv när verksamheterna kommer igång igen. Då måste vi dela på bördan. Som kommun måste vi behandla alla lika och har därför infört åtgärder som gäller alla, säger bygg- och miljönämndens ordförande Jan Brolund (NP).

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bekräftad risk och kris information från myndigheter, Här kan du läsa mer om hanteringen av utbrottet av covid-19 och vad du kan göra för att undvika att sprida smittan.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Nykvarns kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - samlad information från myndigheter

verksamhet.se Länk till annan webbplats. finns inforamtion och stöd till följd av coronaviruset men även olika tjänster för dig som driver eller vill starta företag. Bland annat hittar du:

Omställningstöd Länk till annan webbplats.

Omställningsstödet innebär att du som företagare ska kunna ansöka om stöd för dina fasta kostnader om ditt företag hade tappat i omsättning på grund av coronaviruset. Läs mer om vilka krav som ska vara uppfyllda samt om ansökningstiden på verksamt.se

Omsättningsstöd Länk till annan webbplats.

Du som driver enskild näringsverksamhet och som drabbats av minskad omsättning på grund av coronaviruset kan söka omsättningsstöd.

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) Länk till annan webbplats.

Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd för att täcka stora delar av kostnaden.

Betalningssvårigheter Länk till annan webbplats.

Har du betalningssvårigheter eller söker finansiering på grund av coronaviruset? Information om finansiering, lån och hur du ansöker om anstånd med din skatt.

Vad händer om du blir sjuk? Länk till annan webbplats.

Vad gäller för dig som driver företag och vad som händer om du blir sjuk i samband med coronaviruset.

Information till företag i vissa branscher Länk till annan webbplats.

Tillfälliga regler och ändringar i lagar inom vissa branscher till följd av coronaviruset.

Utveckla ditt företag Länk till annan webbplats.

Information och tjänster för dig som vill växa, hitta nya marknader eller finansiering.


Samlad information från Svenskt näringsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd och rådgivning till företagare

 

Samlad information från Företagarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här samlar Företagarna artiklar, regelförändringar och annan information som berör corona-pandemin och hur den påverkar svenska småföretagare. De erbjuder även juridisk rådgivning för medlemmar.

Almi

Almi erbjuder finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag och har rådgivning till företag som har drabbats av corona. www.almi.se/information-med-anledning-av-coronaviruset/ Länk till annan webbplats.

Region Stockholm och Almi Stockholms Sörmland har startat ett samverksansprojekt för företag inom besöksnäringen som söker rådgivning och stöd för att ta sig igenom krisen. Det övergripande målet med projektet är att bidra till att företag inom besöksnäringen i Stockholms län tar sig igenom pandemin och står rustade för perioden efter genom att erbjuda anpassad affärsrådgivning för omställning och innovation ur krisen. All rådgivning inom projektet är kostnadsfritt.
Läs mer på www.almi.se/stockholm/besoksnaring/ Länk till annan webbplats.

Matchajobben.nu

matchajobben.nu Länk till annan webbplats. kan företag hitta varandra och samverka i en tid med mycket speciella omständigheter med målsättningen att företag ska kunna hitta nya vägar till uppdrag eller kunna utbyta arbetskraft. På plattformen kan tillgänglig arbetskraft läggas upp samtidigt som företag som behöver arbetskraft kan lägga upp sina behov. Webbtjänsten är kostnadsfri och drivs av Region Stockholm. Affärer mellan parterna som matchas på matchajobben.nu avtalas mellan parterna själva.

Rådgivning hos Nyföretagarcentrum Södertälje/Nykvarn/Salem

Boka en kostnadsfri, objektiv och konfidetiell rådgivning. De erbjuder även kostnadsfri rådgivning till dig som nu står inför utmaningar i samband med coronapandemin. www.nyforetagarcentrum.se/sodertalje/ Länk till annan webbplats.

Företagarträffar och mötesplatser

Nykvarns kommun ordnar olika typer av företagarträffar. Vi kommer gärna och besöker dig och ditt företag. För näravarnde sker våra företagsbesök digitalt.Våra företagarfrukostar är ett forum där vi erbjuder företagare en möjlighet att inhämta ny kunskap och bygga nätverk med andra företagare. Med anledning av corona sker frukostarna just nu digitalt, och vi anpassar träffarna utifrån rådande restriktioner.

Företagsjouren

Vi erbjuder även möten via företagsjouren, när en bokningsförfrågan kommer in gör vi en bedömning gällande vilka tjänstemän just du behöver träffa för ditt specifika ärende och vilka handlingar som ska förberedas inför mötet. Genom Företagsjouren får du ofta svar på alla dina frågor vid ett och samma tillfälle. Kontakta oss för tidsbokning: foretagsjouren@nykvarn.se 

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.