Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Nykvarn har rätt att lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. Denna rätt gäller även för barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund som ännu inte har kommunal rösträtt.

Medborgarförslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Du kan lämna förslaget själv eller tillsammans med andra, men varje medborgarförslag får endast innehålla ett förslag.

Förslaget undertecknas av en person som är folkbokförd i Nykvarns kommun med namn, adress och namnteckning. Förslagsställaren kan inte vara ett företag eller en organisation.

Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får heller inte handla om myndighetsutövning mot enskild (till exempel beviljande av bygglov eller socialbidrag) eller personärenden.

Förslaget avslås om liknande förslag har behandlats i kommunfullmäktige de senaste fyra åren. Alla förslag som lämnas in till kommunen är allmänna handlingar och offentliga.

Gör så här

Fyll i en blankett för medborgarförslag (du hittar den under E-tjänster och blanketter) och skicka det till Nykvarns kommun. Tänk på att fylla i samtliga fält.

Ditt förslag skickas vidare till kommunfullmäktige som vid en första behandling bestämmer vem som ska handlägga det – kanske kommunstyrelsen eller en nämnd. I vissa fall kan du själv presentera förslaget vid fullmäktigesammanträdet men du får inte delta i beslutsfattandet.

Om ditt förslag hanteras i en nämnd eller i kommunstyrelsen kan du bjudas in för att yttra dig, lämna sakupplysningar och svara på ledamöternas frågor men du kan inte formulera om förslaget eller presentera kompletterande uppgifter. Efter beslut i nämnden/kommunstyrelsen skickas förslaget tillbaka till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

När kommunfullmäktige fattat slutgiltigt beslut meddelas du per brev eller e-post, i regel inom ett år.

Har du fler frågor om medborgarförslag? Kontakta registrator på tel. 08-555 010 00 (växel).

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.