Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Överklaga beslut

Du är alltid välkommen att höra av dig till Nykvarns kommun om du har problem med att förstå ett beslut eller vill framföra en åsikt. Men i vissa fall kanske du vill klaga mer formellt, då finns det två sätt att klaga på: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Kommunfullmäktiges och nämndernas beslut kan i många fall överklagas genom laglighetsprövning. Alla kommuninvånare har rätt att få lagligheten i kommunens beslut prövad genom att överklaga det hos förvaltningsrätt.

Överklagandet måste lämnas till rätten inom tre veckor från det att justering av protokollet har anslagits på kommunens anslagstavla. Förvaltningsrätten prövar beslutets laglighet, men inte dess lämplighet. Beslutet kan därför upphävas, men inte ändras. 

Förvaltningsbesvär

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Det är bara den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, som kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär. Den överprövande instansen, vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, prövar både om beslutet är lagligt och om det är lämpligt. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och ta ett annat beslut.

Överklagandet måste vara skriftligt. Det adresseras till den överprövande instansen, men lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet (till exempel kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, vård- och omsorgsnämnden eller utbildningsnämnden).

Överklagandet ska ha kommit in till kommunen senast tre veckor från att den som vill klaga fick del av beslutet.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den myndighet som ska pröva beslutet. Om kommunen bedömer att överklagandet har kommit in för sent fattar man ett beslut att avvisa överklagandet. Detta beslut kan också överklagas. Kommunen måste skicka med information om hur det går till att överklaga ett beslut när det gäller ärenden som rör någon personligen.

Synpunkter

Om du inte vill klaga genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär kan du istället lämna en synpunkt i kommunens synpunktshanteringssystem.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.