Vilken information får jag på den elektroniska fakturan?

Den elektroniska fakturan innehåller samma uppgifter som en pappersfaktura.