Tjänstekatalog

En guide för gemensamma funktioner

Nykvarns kommuns interna service till verksamheterna har samlats på ekonomikontoret, kommunledningskontoret och personalkontoret. I denna broschyr har vi sammanställt tjänster för att du enkelt ska få en överblick av vilket stöd du eller din verksamhet kan få. Vänd dig till oss när du behöver hjälp inom något av våra områden.

Kugghjul

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Nykvarns kommun

Organisationsnummer: 212000-2999

Bankgiro: 5376-3975

Kommunkod: 0140

Besöksadress: Centrumvägen 24 A

Fakturaadress: Nykvarns kommun
FE132
831 88 Östersund

Telefon: 08-555 010 00

E-post: kommun@nykvarn.se

Webbredaktionen