Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Vanliga frågor och svar

Här får du svar på ett antal vanliga frågor kring valet.

För mer information om de allmänna valen 2022, besök Valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nej. Det går inte att rösta med Bank-ID på internet.

Hur det går till att rösta framgår i vallagen. Det är de politiska partierna i riksdagen som beslutar om röstning via internet ska tillåtas. Just nu är det inte en fråga som är aktuell. Skäl som anges mot röstning via internet är bland annat att det kan bli svårt att garantera väljarnas valhemlighet.

Du går till din vallokal under valdagen, gör i ordning din röst och när du kommer fram till röstmottagarna säger du att du vill ångerrösta. Röstmottagarna markerar i röstlängden och tar emot dina valkuvert.

Röstmottagarna letar fram din förtidsröst om förtidsrösten kommit till vallokalen så att du kan få tillbaka den. Har förtidsrösten inte hunnit komma till vallokalen upptäcks din ångerröstning senare under dagen, eftersom det i röstlängden är markerat att du röstat i vallokal. Förtidsrösten kommer då inte räknas.

Du kan inte förtidsrösta flera gånger, då kommer samtliga röster bli ogiltiga.

Rösträtten bestäms utifrån var du är folkbokförd den 12 augusti. Det är till den adressen som röstkortet skickas.

Om du saknar röstkort kan du beställa ett nytt hos kommunen eller Valmyndigheten. Du kan få det skickat via e-post för egen utskrift eller via vanlig post. Det kan också skrivas ut av servicecenter i kommunhuset eller i biblioteket. Kontakta servicecenter på tel. 08-­555 010 00, eller Valmyndigheten, tel. 020-825 825.

Har du inte möjlighet att åka till vallokalen som du tillhörde 30 dagar innan valdagen kan du förtidsrösta. Du kan förtidsrösta i vilken kommun du vill t.o.m. valdagen.

Ja. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen, alltså den 12 augusti. Du behöver alltså inte anmäla dig till röstlängden för att få rösträtt.

Folkbokföringen ligger till grund för rösträtten. Alla som blir folkbokförda i Sverige får ett personnummer.

För att ha rösträtt i svenska val måste du vara, eller någon gång ha varit, folkbokförd i Sverige. Det går inte att bli folkbokförd i Sverige utan att ha ett personnummer.

Rösträtt och personnummer hänger alltså ihop och personer som har ett samordningsnummer får inte rösta i svenska val.

Du kan läsa mer om samordningsnummer och personnummer på Skatteverkets webbplats.

Personnummer - Folkbokföring | Skatteverket Länk till annan webbplats.

Det bästa är att skriva hela partinamnet så tydligt som möjligt.

En blank valsedel godkänns om röstmottagarna kan tyda vilket partinamn som väljaren skrivit. Väljaren kan skriva med versaler, gemener eller skriva vanliga partiförkortningar.

En viss särskrivning och felstavning kan godkännas om det framgår vilket parti som avses. Väljaren kan, men ska helst inte använda förkortningar då det under rösträkningen kan bli missförstånd gällande vilket parti man menar.

Det är länsstyrelsen som vid den slutliga sammanräkningen gör bedömningen om vad som är en godkänd valsedel.

Röstkort skickas till alla som har rösträtt. På röstkortet står det vilka val du har rösträtt i. Röstkortet innehåller också information om vilket valdistrikt du tillhör samt vallokalens namn, adress och öppettider.

När det är val kan du rösta på två sätt från utlandet. Du kan brevrösta eller förtidsrösta på ambassader och konsulat.

Förtidsrösta på ambassad eller konsulat
Om du väljer att rösta på en röstningslokal så som ambassad eller konsulat räcker det med att du tar med dig en giltig id-handling. Du behöver inte ta med dig ditt röstkort. Information om lokaler och öppettider under förtidsröstningen finner du på ambassadens eller konsulatets hemsida.

Brevrösta
Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta, skicka sin röst med posten från utlandet från den 28 juli. Brevröstningsmaterialet som behövs för att brevrösta från utlandet kan beställas via valmyndigheten. Du kan beställa material via ett webbformulär på Valmyndighetens webbplats från 1 juni, via telefon eller hämta brevröstningsmaterial från en ambassad eller konsulat i det land du befinner dig i. För att brevrösta behöver du två vittnen som intygar iordningställandet av din röst.

Brevrösten får inte postas i Sverige och måste komma fram i tid för rösträkningen.

Läs mer om hur du röstar från utlandet här Länk till annan webbplats.

Om du är utlandssvensk och befinner dig i Sverige under ett val behöver du beställa ett nytt röstkort som gäller för röstning i Sverige.

Du kan inte rösta i Sverige om du inte står med i röstlängden. Du behöver då rösta från utlandet för att kunna läggas till i röstlängden.

Mer information om hur man anmäler sig till röstlängden finns att hitta på följande länk: Rösträtt och röstlängd - Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Du kan inte rösta åt en släkting men du kan hjälpa personen att budrösta, det vill säga att transportera rösten till vallokalen eller en röstningslokal.

Väljare som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till en lokal för förtidsröstning eller sin vallokal kan rösta med bud.

För att budrösta behövs ett särskilt budröstningsmaterial som kan beställas från Valmyndigheten på 020-825 825 eller från kommunen, tel 08-510 10 00. Det kan också hämtas i kommunens reception.

Om en väljare inte har någon som kan agera bud eller på grund av funktionsnedsättning eller liknande behöver hjälp med att göra i ordning rösten kan personen kontakta kommunen för att få hjälp av ambulerande röstmottagare. Två röstmottagare kommer då till väljaren som får göra i ordning rösten på motsvarande vis som i en röstningslokal för förtidsröstning.

Ja, men bara om väljaren behöver hjälp med att göra i ordning sin röst.

Vi har hemliga val i Sverige. Det betyder att ingen ska få veta hur väljaren har röstat. Det är därför väljaren ska vara ensam bakom valskärmen när den röstar. Men om väljaren behöver hjälp med att göra i ordning sin röst får det vara två väljare bakom en valskärm.

Nej, det är röstmottagaren i vallokalen som ska stoppa ner valkuvertet i valurnan. Orsaken är att bara en röst per väljare ska läggas ner i valurnan. Att röstmottagaren lägger ner rösten är ett säkert system mot valfusk och misstag.

Du måste inte personrösta, du kan välja att bara rösta på parti.

Om du inte kryssar för en person blir din röst en röst på partiet.

På onsdagen efter valet, i år onsdagen den 14 september, räknar valnämnden de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen. Denna räkning heter valnämndens preliminära rösträkning men kallas också för onsdagsräkningen.

Röster som räknas är framför allt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen, men även brevröster och röster från ambassader.

Om det behövs kan räkningen förlängas till torsdagen.

I Nykvarn genomförs onsdagsräkningen i Qulturum Sländan, Centrumvägen 26. Exakt tid och plats kommer att kungöras en vecka före, på samma sätt som kommunfullmäktiges sammanträden.

När ett valkuvert läggs ner i valurnan görs en markering i röstlängden vid väljarens namn. Du kan kontrollera att du är avprickad i röstlängden genom att kontakta din kommun för att få ta del av röstlängden från föregående val.

När länsstyrelsen räknat klart alla röster och valresultatet vunnit laga kraft, så sparas alla valsedlar i länsstyrelsens arkiv under hela mandatperioden.

Valsedlarna destrueras efter att nästa val vunnit laga kraft.

På namnvalsedlarna trycks partiets namn och eventuellt en symbol om partiet har anmält en sådan. På namnvalsedlarna trycks även uppgifter om de kandidater som partiet vill ha på sin lista.

För att väljarna ska veta vem en viss kandidat är kan partiet förutom namn ange ålder, yrke, sysselsättning eller annat som kännetecknar personen.

Nej, inför val till riksdag, region- och kommunfullmäktige beställer partierna valsedlar med parti- och kandidatnamn hos länsstyrelsen. Vid val till Europaparlamentet beställer partierna hos Valmyndigheten.

Röstlängden är offentlig och förvaras hos kommunen. För att ta del av den måste du därför kontakta kommunen.

Statistik och data från tidigare val finns hos Statistiska Centralbyrån, SCB, som är ansvarig myndighet för officiell statistik.

På SCB:s webbplats hittar du bland annat statistik över nominerade, valda och ej valda kandidater, röstberättigade, röster efter parti, personrösternas fördelning och mandatfördelning.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.