Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Information till partier

Här presenteras information till partier som planerar att bedriva någon form av aktivitet under de allmänna valen 2022 i Nykvarns kommun. Informationen gäller sådant som beslutats av kommunens valnämnd eller kommunfullmäktige.

Distribution av valsedlar

Valnämnden ansvarar för distribution och utläggning av de valsedlar som kommunen är skyldig att tillhandahålla enligt vallagen till alla röstmottagningsställen i kommunen. Det innebär att kommunen distribuerar blanka valsedlar och partivalsedlar för följande partier i samband med de allmänna valen 2022:

  • Arbetarepartiet Socialdemokraterna
  • Centerpartiet
  • Feministiskt initiativ
  • Kristdemokraterna
  • Liberalerna
  • Miljöpartiet de gröna
  • Moderaterna
  • Nykvarnspartiet
  • Sverigedemokraterna
  • Vänsterpartiet

De valsedlar som valnämnden inte har ansvar för att distribuera (exempelvis namnvalsedlar) ansvarar de politiska partierna själva för att leverera till röstmottagningsställena.

Partiföreträdare ska lämna de valsedlar som partierna ansvarar för i neutrala kassar utan partisymboler till röstmottagarna. Partierna får lämna valsedlar från klockan 7.00 på valdagen till valnämndens personal i vallokalerna. Ska valsedlar läggas ut i lokalen för förtidsröstning lämnas valsededlarna till röstmottagarna i lokalen under röstmottagningens öppettider.

Röstmottagarna svarar för ordningen i valsedelställen och att valsedlar fylls på. Det är inte röstmottagarnas ansvar att meddela partierna att valsedlarna tagit slut.

Observera att det endast är röstmottagare som förordnats av valnämnden som får lägga ut valsedlarna på den avskärmade platsen med valsedelsställ.

Partiföreträdare som går in i ett röstmottagningsställe för att kontrollera valsedlarna ska ta av sig partisymboler, partijackor och eventuella banderoller eller dylikt.

Passiv valsedelsutdelning

Partier som deltar i valet får dela ut valsedlar utanför vallokaler på valdagen. Valsedelsutdelare ska stå utanför entrén och får bära banderoll som visar på partitillhörighet.

Valsedelsutdelarna ska inte uppmana väljarna att ta deras valsedlar och ska undvika partipolitiska diskussioner utanför entrén.

Partierna får endast dela ut valsedlar till väljarna, inget annat kampanjmaterial.

Enligt vallagen (2005:837) 8 kap. 4 § är röstmottagarna ansvariga för ordningen på varje röstmottagningsställe. De som befinner sig i lokalen eller i ett utrymme intill denna ska rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras. Den som inte följer röstmottagarnas anvisningar får uppmanas att tillfälligt lämna lokalen eller utrymmet, om det är av väsentlig betydelse för genomförandet av röstmottagningen.

Torgmöten och andra aktiviteter

Torgmöten och andra politiska aktiviteter får inte ske i nära anslutning till ett röstmottagningsställe. Med detta avses exempelvis valaffischer, utdelning av broschyrer, flygblad eller annan skriftlig information om politiska partier, muntlig information/agitation med eller utan högtalare eller annan teknisk utrustning. Undantaget är passiv valsedelsutdelning (se passiv valsedelsutdelning ovan).

Partiorganisationerna ska därutöver beakta kraven i 8 kap. 3 § vallagen när partierna planerar sina valaktiviteter avseende torgmöten och andra aktiviteter.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.