Kontakta oss

Besöksadress

Skälbyvägen 7A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Lotteritillstånd

Den 1 januari 2019 trädde en ny Spellag i kraft som innebär en del förändringar för de kommunala lotterierna. Kommunen ansvarar nu endast för så kallade registreringslotterier, all annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen (före detta Lotteriinspektionen) ansvara för.

Registreringslotteri

För registreringslotterier krävs endast en registrering vilken görs hos kommunen. En registrering ska avse en viss tid, högst fem år. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas. Kommunen ska förordna en kontrollant som föreningen redovisa till.

Registrering får endast ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som:

  • Ska ha huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål i landet.
  • Bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser detta ändamål.
  • I princip inte vägrar någon medlemskap.
  • Behöver intäkterna av spel för sin verksamhet.

Under vissa förutsättningar får lotterier anordnas utan licens eller registrering. Här gäller bestämda regler enligt spellagen 3 kap. 4 och 5 §§, angående lottpris, vinster med mera.

Av 5 § framgår bland annat att lotterier i vissa fall, där värdet av varje insats uppgår till högst 1/4 000 prisbasbelopp (11,60 kr) och värdet av den högsta vinsten uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp (7 750 Kr) så får lotteri anordans utan licens eller registrering.

Detta innebär att i vissa fall är det ok att anordna lotterier utan att söka licens eller registrering när lottpriser är ganska lågt (11,60 kr) och värdet av högsta vinsten inte är allt för högt (7 750 kr). Kontakta gärna handläggare för att få ytterligare information om detta.

Värdet av insatserna under 5-årsperioden få högst uppgå till 33 3/1 pbb (ca 1 549 800 kr, 2019).Värdet av vinsterna ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde.

Hantering av personuppgifter

Uppgifter som föreningen lämnar förs in i ett dataregister med syfte att handlägga lotteriets ansökan. Information om hantering av personuppgifter i Nykvarns kommun.

Lotterier som inte kräver licens eller registrering

Under vissa förutsättningar får lotterier anordnas utan licens eller registrering. Här gäller bestämda regler enligt spellagen 3 kap. 4 och 5 §§, angående lottpris, vinster med mera.

Av 4 § framgår att licens inte krävs för spel:

  • där deltagande inte kräver betalning av en insats,
  • som sker under privata former med en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna, som inte har en organiserad eller professionell prägel och som sker på annat sätt än online och med låga belopp, eller
  • som utgör ett kombinationsspel i periodisk skrift, radio eller tv, där spelet inte är huvudinnehållet och där betalningen sker genom en informations- och innehållsbaserad tjänst med integrerad betalning eller genom en mobil betalningslösning där betalningen inte överskrider 1/3 000 prisbasbelopp per telefonnummer och dag.

Av 5 § framgår att licens inte heller krävs för spel:

  • som tillhandahålls av en sådan juridisk person som avses i 6 kap. 2 § och där värdet av varje insats uppgår till högst 1/4 000 prisbasbelopp, vinsten endast utgörs av varor, värdet av den högsta vinsten uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp och som utgörs av ett lotteri som bedrivs inom en viss kommun och i samband med

a) en offentlig nöjestillställning,b) en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål, ellerc) en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.Kontakta alltid Spelinspektionen om du är osäker kring om det lotteri som ska anordnas kräver licens eller registrering.

Spelinspektionens uppdrag

Spelinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig.

Spelinspektionen bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. Spelinspektionen ska verka för en sund och säker spelmarknad.

Spelinspektionen ska bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.