Kontakta oss

Besöksadress

Skälbyvägen 7A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Utvärdering av medborgarlöften 2016

Öka tryggheten i Nykvarns Centrum, minska droganvändandet bland ungdomar samt förbättra trafiksituationen i kommunen. Det är vad Nykvarns kommun och Polisen vill uppnå genom att utfästa ett antal medborgarlöften - konkreta aktiviteter som har genomförts i samverkan under 2016. Här hittar du en utvärdering av hur arbetet har gått och vad vi har uppnått.

Polisen och kommunen skriver under medborgarlöftena

Medborgarlöftena undertecknades av lokalpolisområdeschef Peter Nylind och kommunalrådet Bob Wållberg (NP) i februari 2016

Öka tryggheten i Nykvarns centrum genom följande åtgärder

1. Kommunen och Polisen kommer vid två tillfällen, en per termin, att genomföra trygghetsvandringar i syfte att skapa en samlad lägesbild av de trygga och otrygga platserna i Nykvarns Centrum, och vid behov genomföra åtgärder.  

Åtgärden är genomförd. Två trygghetsvandringar har genomförts under året; en i Nykvarns Centrum i anslutning till kommunhuset och de två gång- och cykeltunnlarna under järnvägen och en i anslutning till förskolor och skolor i tätorten.

2. Polisen kommer vid minst 30 torsdagskvällar att vara närvarande i Nykvarns Centrum. 

Åtgärden är genomförd.

3. Kommunen och Polisen kommer vid minst två tillfällen, tillsammans med Nattvandrarna, finnas i Nykvarns Centrum för att öka den synliga närvaron på tider och platser som är viktiga för att skapa en tryggare miljö.

Kommunens integrationsenhet var med och nattvandrade på valborgsmässoaftonen samt vid skolavslutningen.

4. Polisen kommer minst fyra gånger per år att genomför insatser av civilklädd polis i Nykvarns Centrum i syfte att upprätthålla god ordning och hög säkerhet samt beivra brott.  

Åtgärden är genomförd.

5. 2:ans ungdomscafé kommer i samverkan med andra aktörer att vid minst tre tillfällen arrangera aktiviteter under riskhelger t.ex. valborg, skolavslutning och lucia. 

2:ans ungdomscafé har under året bytt namn till Fritidsfabriken samt flyttat till nya lokaler i centrum. Fritidsfabriken har arrangerat aktiviteter under vid tre olika tillfällen, som polisen betraktas som riskhelger.

Det första evenemanget var Valborgskampen som arrangerades tillsammans med Nattvandrarna, Svenska kyrkan, Södertörns Brandförsvarsförbund och Nykvarns Bågskytteklubb.

Det andra evenemanget var i samband med skolavslutningen då Fritidsfabriken, tillsammans med Lillhagaskolan, höll i skolavslutningsfirande i Folkets Park. Cirka 500 ungdomar besökte evenemanget.

Första lördagen i samband med skolstart, en riskhelg enligt Polisen, hade Fritidsfabriken invigning och öppet hus i sina nya lokaler under dagen och ”house party” för ungdomarna på kvällen. Cirka 80 ungdomar besökte evenemanget. Verksamheten hade kontakt med Nattvandrarna inför och under kvällen.

Den 10 december arrangerade Fritidsfabriken ett House Party i Qulturum Sländan för Nykvarns ungdomar.

6. 2:ans ungdomscafé kommer att tillsätta ett ungdomsråd för att, tillsammans med ungdomarna, planera utformningen av verksamheten. 

Under hösten har Fritidsfabriken påbörjat arbetet med att förbereda inför uppstarten av ett ungdomsråd. Samverkansmöten har genomförts med fritidsgårdarna i Salem, Södertälje, Gnesta och Trosa kommuner. Representanterna i ungdomsrådet har tillsatts bland Lillhagaskolans elever och ett uppstartsmöte hölls den 19 december. 

7. 2:ans ungdomscafé kommer att arrangera riktade aktiviteter vid minst tre tillfällen för att locka fler ungdomar till verksamheten.

Under sportlovet höll Fritisfabriken flera aktiviteter där man specifikt riktade in sig på gruppen nyanlända ungdomar, och man erbjöd curling, fotbollsturnering och en ”after ski” kväll. Det blev ett väldigt lyckat lov där de lyckades locka en stor grupp nyanlända att delta och dessa är nu frekventa besökare på Fritidsfabriken.

Under våren och framförallt under påsklovet arrangerade Fritidfabriken, i samarbete med kyrkans ungdomsledare, ”Konstkvällar” för att nå de ungdomar som är intresserade av den verksamheten. Ungdomarnas verk ställdes sedan ut på Kafé Änglagott.

Under hösten har Fritidsfabriken haft återkommande veckoaktiviter som bakkväll, skaparkväll, spelkväll, filmkväll samt quizkväll. Man har också haft en kväll enbart för tjejer och en enbart för killar. Båda kvällarna har varit välbesökta och besökts av flera förstagångsbesökare.

Under november månad har Fritidsfabriken startat upp kurser i foto respektive DJ tillsammans med två frivilliga Nykvarnsmedborgare. Kurserna körs växelvis varannan vecka.

Minska narkotikaanvändningen bland ungdomar genom följande åtgärder

8. Lillhagaskolan och Praktiska gymnasiet kommer att genomföra aktiviteter med elever och föräldrar, med syfte att motverka användningen och spridningen av narkotika.

Under våren genomförde Lillhagaskolan en föreläsning kring narkotika för vårdnadshavare, föredragshållare var Sofia Hellqvist från Tullverket.

I samband med skolavslutningen anordnade Lillhagaskolan och Fritidsfabriken ett gemensamt drogfritt evenemang i Folkets Park, Lillhagadagen, i syfte att minska användningen av droger bland ungdomar.

9. Polisen genomför minst fyra insatser med civilklädd polis i syfte att förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Kommunen medverkar för att snabbt kunna hjälpa ungdomar med problem.  

Åtgärden är genomförd.

10. Kommunen och Polisen kommer, tillsammans med olika aktörer, att genomföra en föreläsning om alkohol och droger för föräldrar till kommunens skolungdomar. Syftet är att öka kunskapen hos vuxna för att på så sätt begränsa och förhindra användandet av alkohol och droger bland kommunens ungdomar.

Den 19 oktober bjöd Polisen in föräldrar med barn i åldern 13-20 år till ett föredrag om ungdomar och narkotika, där fokus var information om cannabis.

11. Det finns en samverkansgrupp som består av representanter från Lillhagaskolan, Praktiska gymnasiet, 2:ans ungdomscafé, socialtjänsten samt Polisen. Gruppen ska träffas minst sex gånger, tre gånger per termin, för att snabbt kunna hjälpa ungdomar med problem.

Åtgärden är genomförd.

Förbättra trafiksituationen i kommunen genom följande åtgärder

12. Kommunen ska genomföra informationsinsatser i syfte att förbättra trafiksituationen vid förskolor och skolor vid hämtning och lämning.

Kommunen har under året förbättrat skyltningen samt skapat en bättre vändplats vid Björkestaskolan, den skola som bedöms ha den mest akuta trafiksituationen. Kommunen har därefter, via skolans rektorer, genomfört informationsinsatser till föräldrar med syfte att förbättra trafiksituationen.

13. Kommunen ska genomföra informationsinsatser för att upplysa medborgarna om det pågående arbetet med utbyggnad av gång- och cykelvägar, i syfte att minska biltrafiken i tätorten.  

Under året har samhällsbyggnadsavdelningen informerat om vilka pågående insatser som kommunen genomför för att förbättra trafiksituationen för både gående och cyklister. Detta har skett på den informationsytan som har iordningställts i biblioteket, på nykvarn.se, på kommunens officiella facebooksida samt via media.

14. Polisen kommer att genomföra kontroller mot fortkörning och rattonykterhet på strategiska platser i Nykvarns kommun vid minst 10 tillfällen.

Åtgärden är genomförd.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.