Kontakta oss

Besöksadress

Skälbyvägen 7A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Medborgarlöften 2018

Medborgarlöftena har skapats för att bidra till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Genom medborgarlöftena vill polis och kommun engagera och involvera medborgaren tillsammans med andra aktörer i det lokala samhället.

Grunden till medborgarlöftena är en lägesrapport och den medborgardialog som genomfördes under hösten. Under dialogen kunde medborgarna bland annat fylla i en enkät där man svarade på hur man upplevde tryggheten i Nykvarn samt lämna önskemål om prioriteringar. Det framkom, precis som lägesrapporten visar, att medborgarna vill se en satsning kring tryggheten i Nykvarns Centrum samt ungdomsproblematiken med narkotika, alkohol och tobak.

Tryggheten i centrum med närområde

För att arbeta med att minska den upplevda otryggheten som framkommit i medborgardialoger:

-kommer kommunen, polisen och Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) vid två tillfällen, ett per termin, att genomföra trygghetsvandringar. Detta för att skapa en samlad lägesbild av de trygga och otrygga platserna i Nykvarns centrum, och vid behov genomföra åtgärder.

-kommer kommunen att arbeta för en upprustning av befintlig belysning samt en utökning av antalet strategiska belysningspunkter.

-kommer polisen att fortsätta arbeta relationskapande med både näringsidkare och medborgare. Detta genom att besöka Nykvarns centrum regelbundet.

Ungdomsproblematik med narkotika, alkohol och tobak

För att arbeta med att minska försäljning, tillgång och användning av narkotika, alkohol och tobak:

-kommer Fritidsfabriken i samverkan med andra aktörer att vid minst tre tillfällen arrangera aktiviteter under riskhelger t.ex. valborg, skolavslutning och halloween

-kommer Fritidsfabriken leda ett ungdomsråd med syfte att, tillsammans med ungdomarna, planera innehållet i verksamheten.

-kommer Fritidsfabriken att arrangera riktade aktiviteter vid minst tre tillfällen för att locka fler ungdomar till verksamheten

-kommer polisen att aktivt arbeta med att upptäcka, förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Detta genom att bland annat arbeta med närvaro av civilklädd polis.

-finns det en operativ grupp som består av representanter från Lillhagaskolan, Praktiska gymnasiet, Fritidsfabriken, Socialtjänsten samt Polisen. Gruppen skall träffas två till tre gånger per termin. Syftet med gruppen är att kunna hjälpa ungdomar med problem.

Öka trafiksäkerheten i Nykvarn

För att arbeta med att minska antalet döda och skadade i trafiken:

-ska kommunen genomföra informationsinsatser i syfte att förbättra trafiksituationen vid förskolor och skolor vid hämtning och lämning.

-ska kommunen genomföra informationsinsatser för att upplysa medborgarna om det pågående arbetet med utbyggnad av gång- och cykelvägar, i syfte att minska biltrafiken i tätorten.

-kommer polisen att genomföra trafikkontroller för att öka trafiksäkerheten. Med kontroll avses kontroll av mopeder, hastighetsövervakning, nykterhetskontroll, beteendeövervakning m.m.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.