Kontakta oss

Besöksadress

Skälbyvägen 7A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Medborgarlöften 2017

Medborgarlöftena har skapats för att bidra till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Genom medborgarlöftena vill polis och kommun engagera och involvera medborgaren tillsammans med andra aktörer i det lokala samhället.

Polisen och kommunen skriver under medborgarlöftena

Medborgarlöftena undertecknades av lokalpolisområdeschef Peter Nylind och kommunalrådet Bob Wållberg (NP)

Grunden till medborgarlöftena är en lägesrapport och den medborgardialog som genomfördes under hösten. Under dialogen kunde medborgarna bland annat fylla i en enkät där man svarade på hur man upplevde tryggheten i Nykvarn samt lämna önskemål om prioriteringar. Det framkom, precis som lägesrapporten visar, att medborgarna vill se en satsning kring tryggheten i Nykvarns Centrum samt ungdomsproblematiken med narkotika, alkohol och tobak.

Öka tryggheten i Nykvarns centrum med närområden

1. Kommunen, Polisen och Södertörns brandförsvarsförbund kommer vid två tillfällen, en per termin, att genomföra trygghetsvandringar i syfte att skapa en samlad lägesbild av de trygga och otrygga platserna i Nykvarns Centrum, och vid behov genomföra åtgärder.  

2. Polisen kommer att vid minst två tillfällen under riskhelger tillsammans med Nattvandrarna finnas i Nykvarns Centrum med omnejd för att öka den synliga närvaron på tider och platser som är viktiga för att skapa en tryggare miljö.

3. Polisen kommer vid minst 30 tillfällen vara närvarande i Nykvarns Centrum.

4. Polisen kommer vid minst två tillfällen genomföra insatser av uniformerad polis i Nykvarns Centrum i syfte att upprätthålla en god ordning och hög säkerhet samt beivra brott.

Ungdomsproblematik med narkotika, alkohol och tobak

5. Fritidsfabriken kommer i samverkan med andra aktörer att vid minst tre tillfällen arrangera aktiviteter under riskhelger, till exempel valborg, skolavslutning och halloween.

6. Fritidsfabriken leder ett ungdomsråd med syfte att, tillsammans med ungdomarna, planera innehållet i verksamheten.

7. Fritidsfabriken kommer att arrangera riktade aktiviteter vid minst tre tillfällen för att locka fler ungdomar till verksamheten.

8. Polisen genomför minst två insatser med civilklädd polis i syfte att förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar.

9. Det finns en operativ grupp som består av representanter från Lillhagaskolan, Praktiska gymnasiet, Fritidsfabriken, Socialtjänsten samt Polisen. Gruppen ska träffas två till tre gånger per termin. Syftet med gruppen är att kunna hjälpa ungdomar med problem.

Öka trafiksäkerheten i Nykvarn

10. Kommunen ska genomföra informationsinsatser i syfte att förbättra trafiksituationen vid förskolor och skolor vid hämtning och lämning.

11. Kommunen ska genomföra informationsinsatser för att upplysa medborgarna om det pågående arbetet med utbyggnad av gång- och cykelvägar, i syfte att minska biltrafiken i tätorten.

12. Polisen kommer att genomföra kontroller mot fortkörning och rattonykterhet på strategiska platser i Nykvarns kommun vid minst 10 tillfällen.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.