Kontakta oss

Besöksadress

Skälbyvägen 7A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Medborgarlöften 2015

Öka tryggheten i Nykvarns Centrum samt minska narkotikaanvändningen bland ungdomar. Det är vad Nykvarns kommun och Polisen vill uppnå genom att utfästa ett antal medborgarlöften - konkreta aktiviteter som ska genomföras i samverkan under 2015.

Polisen och kommunen presenterar medborgarlöftena

Medborgarlöftena undertecknades av tf lokalpolisområdeschef Erik Åkerlund och kommunalrådet Bob Wållberg (NP)

Medborgarlöftena är kopplade till de synpunkter som Nykvarnsborna lämnade in via den medborgardialog och de enkäter som genomfördes under hösten 2014. Arbetet med löftena ska pågå under hela 2015, och är en del av lokalpolisområdets verksamhetsplanering för året.

Polisen genomgick vid årsskiftet en stor organisatorisk förändring, då dagens 21 myndigheter slogs samman till en enda myndighet. Ett av syftena med den nya organisationen är att Polisen ska komma närmare medborgarna. Att arbeta med lokala medborgarlöften är ett steg i den riktningen.

Medborgarlöften 2015

Medborgarlöftena nedan är resultatet av dialoger med medborgare och medarbetare samt tillgänglig statistik.

Öka tryggheten i Nykvarns centrum genom följande åtgärder:

  • Kommunen och Polisen kommer en gång i månaden att genomföra trygghetsvandringar tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare i syfte att skapa en samlad lägesbild av de trygga och otrygga platserna i Nykvarns Centrum, och vid behov genomföra åtgärder.
  • Polisen genomför insatser vid minst fyra tillfällen för att öka närvaron av uniformerad polis i Nykvarns Centrum.
  • Kommunen och Polisen kommer vid minst två tillfällen, tillsammans med Nattvandrarna, finnas i Nykvarns Centrum för att öka den synliga närvaron på tider och platser som är viktiga för att skapa en tryggare miljö.
  • Polisen genomför insatser av civilklädd polis riktad till ungdomar som uppehåller sig i Nykvarns Centrum.
  • Kommunen genomför dialoger med ungdomar för att undersöka vilken verksamhet de vill ha på 2:ans ungdomscafé.

  Minska narkotikaanvändningen bland ungdomar genom följande åtgärder:

  • Lillhagaskolan och Praktiska gymnasiet kommer löpande att ha en dialog med elever och föräldrar, för att motverka användningen och spridningen av narkotika.
  • Polisen genomför minst fyra insatser med civilklädd polis riktad mot ungdomar. Kommunen medverkar för att snabbt kunna hjälpa ungdomar med problem.
  • Kommunen och Polisen kommer, tillsammans med Tullverket, att genomföra temadagar och föreläsningar om narkotika i kommunens skolor, för att motverka användningen och spridningen av narkotika.
  • Det finns en samverkansgrupp som består av representanter från Lillhagaskolan, Praktiska gymnasiet, 2:ans ungdomscafé, socialtjänsten samt Polisen. Gruppen ska träffas minst åtta gånger under 2015, för att snabbt kunna hjälpa ungdomar med problem.


Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.