Kontakta oss

Besöksadress

Skälbyvägen 7A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Kommunens ansvar vid en kris

Vid en kris har Nykvarns kommun ansvar för alla som befinner sig inom dess geografiska område. Om en kris skulle uppstå måste kommunen bland annat se till att samhällsviktiga verksamheter fungerar.

Sveriges kommuner har ett så kallat geografiskt områdesansvar vid en kris. Det betyder att kommunen också har ansvar för de personer som vistas tillfälligt här. I ansvaret ingår att samverka och samordna planering och förberedelser, samordna krishanteringsåtgärder och information till allmänheten. Ansvaret innebär också att kommunen ska se till att samhällsviktiga verksamheter fungerar under en kris, till exempel vattenförsörjning, fjärrvärme, skola och äldreomsorg.

Utöver det geografiska områdesansvarhet bygger krishanteringen på tre principer:

Ansvarsprincipen: Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden har samma ansvar vid en krissituation.

Likhetsprincipen: Under en kris ska samhällsfunktioner så långt som möjligt fungera på
samma sätt som vid normala förhållanden.

Närhetsprincipen: En kris ska hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga.

Samverkan i Stockholmsregionen

Allt fler människor bor och vistas i Stockholmsregionen och därmed ökar antalet människor på vägar, järnvägar, i kollektivtrafik och till sjöss. Samtidigt finns i huvudstadsregionen också flera av landets viktiga funktioner som riksdag, regering och statliga myndigheter. För att klara utmaningarna vid störningar och kriser samverkar en rad aktörer i länet för att stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga funktioner.

Ett 40-tal aktörer ingår i Samverkan Stockholmsregionen, bland andra kommunerna i Stockholms län, Kustbevakningen, Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Polisen Region Stockholm, SOS Alarm, Stockholms läns landsting och Trafikverket.

Samverkan inom räddningstjänst

Nykvarns kommun ingår också i Södertörns brandförsvarsförbund som samlar räddningsresurser från Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommun.

Krisledningsplan

Nykvarns kommun har en krisledningsplan för hanteringen av extraordinära händelser, antagen av kommunfullmäktige 2013-06-30 och reviderad i juli 2016. I planen definieras övergripande mål och verksamhetsmål för krisledningen och när kommunens krisledning ska ta ansvar för beslut och åtgärder.

Till krisledningsplanen hör en informationsplan som beskriver hur informationsarbetet ska organiseras vid en krissituation. 

Vad som är en extraordinär händelse definieras i lagen om extraordinär händelse (LEH 2006:544). Här heter det att en extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarligt störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommun eller landsting. 

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.