Kontakta oss

Besöksadress

Skälbyvägen 7A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Kommunens ansvar vid en kris

Vid en kris har Nykvarns kommun ansvar för alla som befinner sig inom dess geografiska område. Bland annat måste kommunen se till att samhällsviktiga verksamheter fungerar.

Sveriges kommuner har ett så kallat geografiskt områdesansvar vid en kris eller annan allvarlig händelse. Det betyder att kommunen också har ansvar för de personer som vistas tillfälligt här.

Ansvaret innebär att kommunen ska samverka och samordna planering och förberedelser, samordna krishanteringsåtgärder och information till allmänheten.

Komunen ska under en kris se till att samhällsviktiga verksamheter fungerar och ska därför

  • vara organisatoriskt och personellt förberedd så att skador på människor, miljö, egendom och samhälle minimeras,
  • bedriva verksamheten i så normala former som möjligt och med särskild hänsyn till barn och till vård- och stödberoende personer,
  • ha aktuella och testade rutiner för central ledning, information och enskilda verksamheter.

Utöver det geografiska områdesansvarhet bygger krishanteringen på tre principer:

Ansvarsprincipen: Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden har samma ansvar vid en krissituation.

Likhetsprincipen: Under en kris ska samhällsfunktioner så långt som möjligt fungera på
samma sätt som vid normala förhållanden.

Närhetsprincipen: En kris ska hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga.

Samverkan i Stockholmsregionen

Allt fler människor bor och vistas i Stockholmsregionen och därmed ökar antalet människor på vägar, järnvägar, i kollektivtrafik och till sjöss. Samtidigt finns i huvudstadsregionen också flera av landets viktiga funktioner som riksdag, regering och statliga myndigheter.

För att klara utmaningarna vid störningar och kriser samverkar ett 40-tal aktörer i länet för att stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga funktioner. I Samverkan Stockholmsregionen ingår bland andra kommunerna i Stockholms län, Kustbevakningen, Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Polisen Region Stockholm, SOS Alarm, Region Stockholm och Trafikverket.

Samverkan inom räddningstjänst

Nykvarns kommun ingår också i Södertörns brandförsvarsförbund som samlar räddningsresurser från Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommun.

Krisledningsplan

Nykvarns kommun har ett antal styrande dokument som beskriver hur kommunen arbetar med krisberedskap, till exempel krisledningsplan för extraordinära händelser, policy och mål för krisberedskap och utbildnings- och övningsplan. Eftersom kommunikation är en viktig del av krishanteringen finns även en plan för hur vi kommunicerar vid olika typer av händelser.

Extraordinär händelse

I beredskapssammanhang används ofta begreppet "exraordinär händelse" istället för "kris". En extraordinär händelse är enligt lagen om extraordinära händelser (LEH 2006:544) en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommun och regioner.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.