Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Information om coronaviruset

I hanteringen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 samverkar Nykvarns kommun med övriga samhällsaktörer i Stockholmsregionen och följer de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten.

För att få en effektiv och samordnad krishantering ingår Nykvarns kommun i Samverkan Stockholmsregionen. Här samverkar bland andra regionen, Smittskydd Stockholm, räddningstjänsten, SOS Alarm, polis och övriga Stockholmskommuner under ledning av Länsstyrelsen. Tillsammans följer vi Folkhälsomyndighetens nationella bedömningar och rekommendationer.

I vårt nyhetsflöde på startsidan får du uppdaterad information om händelseutvecklingen i coronakrisen.

Under "Relaterad information" finns affischer för utskrift. En av dem finns i flera språkversioner.

Så hjälps vi åt att minska smittspridningen

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även om symtomen är lindriga.
 • Om någon i hushållet har insjuknat i covid-19 ska alla stanna hemma i minst sju dagar, räknat från den dag personen fick provtagningsbesked om sin smitta eller från första dagen med symtom. Även barn ska stanna hemma från förskola/skola.
 • Vänta minst två dygn efter det att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb efter skola.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
 • Undvik onödiga resor.
 • Håll två meters avstånd till andra.
 • Fortsätt vara försiktig även om du är vaccinerad eller träffar någon som är det.

Läs mer om nationella råd på Folkhälsomyndighetens sida. Länk till annan webbplats.

Personligt ansvar på offentlig plats

Den svenska strategin under coronapandemin bygger på att alla tar ett stort personligt ansvar för att förebygga smittspridning. Det betyder bland annat att vi ska hålla minst två meters avstånd till människor vi annars inte umgås med, undvika onödiga resor och undvika sociala kontakter utanför det egna hushållet eller den närmaste umgängeskretsen.

Särskilda regler om trängsel, servering och öppettider gäller på barer, restauranger och caféer. Kommunen kan utdöma böter eller stänga de barer och matställen som inte följer riktlinjerna. Särskilda bestämmelser gäller också för möten och offentliga sammankomster.

Restriktioner och förbud

Från och med 1 juli gäller bland annat följande:

 • Inomhusarrangemang utan sittplatser: 50 deltagare, med sittplatser 300 deltagare
 • Utomhusarrangemang utan sittplatser: 600 deltagare, med sittplatser: 3 000 deltagare.
 • Motionslopp: 900 deltagare.
 • Begravningar får alltid ha 20 deltagare oavsett kvadratmeterberäkning, med anvisade sittplatser 300.
 • Privata tillställningar i hyrd lokal: 50 personer
 • Serveringsställen måste vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Fler än åtta personer sitta vid samma bord inomhus.
 • Butiker, gym och sportanläggningar måste beräkna antalet besökare så att varje person får minst tio kvadratmeter eller om det är större anläggningar bör de göra en riskbedömning och ange antalet som får vistas där samtidigt.
 • Inreseförbud råder för icke nödvändiga resor till Sverige från de flesta länder utanför EU/EES.

Läs mer om det på Folkhälsomyndighetens sida. Länk till annan webbplats.

Provtagning

Det finns två typer av provtagning för dig som är bosatt i Stockholms län: Ett prov för dig som är sjuk och har symtom på covid-19 (ett så kallat PCR-test) och ett för dig som varit frisk i mer än två veckor och vill veta om du har utvecklat antikroppar.

Du bokar på webbplatsen 1177.se. Det finns även en telefonbokningstjänst för dig som saknar BankID eller har behov av att boka på andra språk. Språk, tider och telefonnummer hittar du på 1177.se Länk till annan webbplats.

Information om hur det går till och vart du tar vägen finns på vårdguiden, 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 8 januari antog riksdagen en tillfällig pandemilag som ska bidra till att mer effektivt hindra smittspridningen av covid-19. Länsstyrelserna blir ansvariga för tillsynen.

De nya reglerna i korthet:

 • Butiker, gym, sportanläggningar inomhus och badhus ska beräkna hur många besökare som högst får vistas i lokalerna samtidigt. Antalet ska tydligt skyltas vid alla entréer.
 • Besökare ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna. Annars ska det finnas handdesinfektion.

Ser du något som du tror inte stämmer med pandemilagstiftningen? Då kan du rapportera dina obseravtioner till länsstyrelsen på pandemilag.stockholm@lansstyrelsen.se

Lagen upphör att gälla den sista september 2021.

Samlade resurser ska stärka arbetet

Länsstyrelsen Stockholm samarbetar med Samverkan Stockholmsregionen – en samverkansplattform med länets 26 kommuner, Region Stockholm, polis, räddningstjänsterna och andra myndigheter och organisationer i länet. Dessa kommer att bistå Länsstyrelsen i genomförandet av uppdraget. Det kan exempelvis ske genom att personal hos aktörerna gör observationer i sin ordinarie verksamhet och inrapporterar dessa.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Vaccin mot covid-19 ges i två doser med olika intervaller beroende på vilken vaccinleverantör det är. För Pfizer/Biontech och Moderna rekommenderas sex veckor och för Astra Zeneca nio till tolv veckor. Personer som bokat den första dosen via appen Alltid öppet kommer att få sms som påminner om att boka dos två. Personer som bokat via telefon ska själva ringa och boka tid för andra dosen, en till två veckor innan det är dags.

Läs mer om dosintervall på Region Stockholms hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Nykvarn har vaccin getts till personer över 60, till riskgrupper, till personer på särskilt boende och med hemtjänst samt till personal som arbetar med att ge vård eller omsorg.

I maj 2021 inleddes den sista vaccinationsfasen, fas 4, med att erbjuda vaccin till personer födda 1991 eller tidigare.

Region Stockholm ansvarar för administration och fördelning av vaccin och vaccinerar vid länets vaccinationsmottagningar. Nykvarns kommun har erbjudit lokaler och personal för de större grupper som framöver förväntas vaccinera sig men regionen hänvisar än så länge Nykvarns invånare till de mottagningar regionen valt ut.

Läs mer om vaccineringen på 1177.se Länk till annan webbplats.

Information in other languages Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om bokning för dig född 1971 eller tidigare på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från och med den 1 juli kan du hämta ditt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se Länk till annan webbplats.

Vaccinationsbeviset visar att du har fått vaccin mot covid-19. Det är ditt ansvar att ta reda på vilka regler som gäller i det land som du ska resa till. Läs mer på Sweden Abroad Länk till annan webbplats..

Ditt vaccinationsbevis gäller under 90 dagar från det datum då du hämtar ut det. Därefter behöver du hämta ett nytt vaccinationsbevis.

Dessa beslut har krisledningen i Nykvarns kommun tagit för att minska smittspridningen och skydda riskgrupper:

 • Pensionärsorganisationer som har bokade möten och liknande i kommunens lokaler kan kostnadsfritt avboka dessa.
 • Frivilligcentralen har ställt in all verksamhet i sina lokaler men hoppas kunna öppna igen i mitten av augusti.
 • Kommunanställda uppmanas arbeta hemma, begränsa sina tjänsteresor och istället hålla digitala möten.
 • Politiska möten hålls huvudsakligen digitalt.
 • Kultur- och fritidsevenemang inomhus, arrangerade av kommunen, har ställts in.
 • Fritidsfabriken jobbar uppsökande och har café utomhus i sommar.
 • Lokala företag och föreningar har genom ett stödpaket fått en rad lättnader, som senare betaldag för hyresavgifter och snabbare hantering av ansökan om uteservering.

Nykvarns kommuns stödlinje för alla kommuninvånare som är oroliga i coronatid, öppen måndag-torsdag kl. 13-15 och fredagar kl. 9-12. Numret är 08-555 012 29.

Nationell telefonlinje för coronafrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., drivs av Folkhälsomyndigheten och landets regioner. Öppen vardagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00, tel. 08-123 680 00.

Tips från BRIS om hur du som är vuxen pratar med barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om coronaviruset. Kuratorer kan också nås vardagar kl. 9-12 på tel. 0771-50 50 50.

BRIS stödlinje för barn och unga, öppen måndag-söndag kl. 9-12 och kl. 14-21. På hemsidan finns information till barn och unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Äldrelinjen Länk till annan webbplats. - telefonlinje för äldre som behöver någon att prata med.
Telefonnummer Länk till annan webbplats.020-22 22 33, öppet vardagar 8-19 och helger 10-16,

Välj att sluta - telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Linjen är öppen måndagar och onsdagar kl. 8:30- 20 samt tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 8.30-16.00. Numret är 020-555 666.

Nykvarns kommuns hjälp med inköp av mat och mediciner - för riskgrupper och den som insjuknat i covid-19. Beställ på tel. 08-555 013 93, vardagar kl. 09.00-12.00. Eller på 08-555 012 28, 08-555 011 92, kl. 08.00-12.00. Eller mejla till integrationsenheten@nykvarn.se.

Verksamt.se Länk till annan webbplats. erbjuder samlad information från myndigheter till företagare med anledning av coronaviruset.

krisinformation.se sammanställs ansvariga myndigheternas information om coronaviruset. Information om coronaviruset på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar om symtom och smitta. Informationen uppdateras löpande. Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Här finns Folkhälsomyndighetens information på olika språk Länk till annan webbplats.

Du kan också läsa mer på Folkhälsomyndighetens information gällande barns skolgång.  Länk till annan webbplats.Vårdnadshavare får löpande information från skola och förskola via lärplattformar och e-post.

Om du har frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Länk till annan webbplats. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Vårdguiden 1177 har information om coronavirusets symtom med mera. Ring endast 1177 vid sjukdom, använd annars informationsnummer 113 13. Information om coronaviruset på 1177. Länk till annan webbplats.

För restauranger och caféer gäller särskilda föreskrifter om servering. Här finns Folkhälsomyndighetens information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om detta. 

Information och affischer om barns våldsutsatthet under covid-19 från valdinararelationer.se Länk till annan webbplats.

Information i tillgängliga format

Myndigheten för delaktighet har en informationssida om sjukdomen covid-19 och coronaviruset i olika tillgängliga format, till exempel teckenspråk och punktskrift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyheter om corona på andra språk

Nyheter om det nya coronaviruset i Sverige finns på Sveriges radio på english, العربية, suomeksi, Soomaali, Kurmancî, سۆرانی, davvisámegilli, romani, meänkielele och på lätt svenska.

Nyheter om coronaviruset på flera språk Länk till annan webbplats.

Filmer om coronaviruset på flera språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information från Folkhälsomyndigheten om hur du kan skydda dig och andra från smitta Länk till annan webbplats.

Information om coronavirus till asylsökande och nyanlända Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefonlinje om corona på olika språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filmer:
Läkare Yakoub Malki ger råd om corona på syrianska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läkare Mahdi Shiekh ger råd om corona på somaliska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läkare Yakoub Malki ger råd om corona på arabiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se även under Relaterad information här på sidan. Där finns affischer på olika språk.

Behöver du råd och stöd på finska i din situation som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Vill du prata med en medmänniska? Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet. I de fall det behövs hjälper vi dig att hitta rätt person för ditt ärende. Anhöriglinjen svarar på finska på måndagar och torsdagar kl. 13-15 på telefonnummer 0200-239 500.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.