Kontakta oss

Besöksadress

Skälbyvägen 7A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Information om coronaviruset

I hanteringen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 samverkar Nykvarns kommun med övriga samhällsaktörer i Stockholmsregionen och följer de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten.

För att få en effektiv och samordnad krishantering ingår Nykvarns kommun i Samverkan Stockholmsregionen. Här samverkar bland andra regionen, Smittskydd Stockholm, räddningstjänsten, SOS Alarm, polis och övriga Stockholmskommuner under ledning av Länsstyrelsen. Tillsammans följer vi Folkhälsomyndighetens nationella bedömningar och rekommendationer.

 I vårt nyhetsflöde på startsidan får du uppdaterad information om händelseutvecklingen i coronakrisen.

Under "Relaterad information" finns affischer för utskrift. En av dem finns i flera språkversioner.

Så kan vi hjälpas åt att minska smittspridningen

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även om symtomen är lindriga.
 • Om någon i hushållet har insjuknat i covid-19 ska alla stanna hemma i minst sju dagar, räknat från den dag personen fick provtagningsbesked om sin smitta eller från första dagen med symtom. Även barn ska stanna hemma från förskola/skola.
 • Vänta minst två dygn efter det att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb efter skola.
 • Besök inga äldre släktingar.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
 • Du som är över 70 år bör undvika sociala kontakter.
 • Undvik onödiga resor.
 • Håll två meters avstånd till andra.
 • Använd munskydd i kollektivtrafiken oavsett tidpunkt.

Personligt ansvar på offentlig plats

Den svenska strategin under coronapandemin bygger på att alla tar ett stort personligt ansvar för att förebygga smittspridning. Det betyder bland annat att vi ska hålla minst två meters avstånd till människor vi annars inte umgås med, undvika onödiga resor och undvika sociala kontakter utanför det egna hushållet eller den närmaste umgängeskretsen.

Särskilda regler om trängsel, servering och öppettider gäller på barer, restauranger och caféer. Kommunenkan utdöma böter eller stänga de barer och matställen som inte följer riktlinjerna.

Allmänna råd och rekommendationer

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 gäller till och med den 30 juni 2021. Läs mer om det på Folkhälsomyndighetens sida.länk till annan webbplats

Nationella restriktioner

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har presenterat en rad olika åtgärder för att bekämpa coronaviruset. Bland annat följande:

 • Restauranger ska stänga kl. 20.30. Därefter får de endast hålla öppet för avhämtning eller hemleverans.
 • Förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.
 • Munskydd ska bäras i kollektivtrafiken, oavsett tidpunkt, för personer födda 2004 och tidigare (dvs. från gymnasieåldern och äldre).
 • Personal ska i så lång utsträckning som möjligt jobba hemifrån.
 • Idrott inomhus: Barn och unga, födda 2002 eller senare kan träna inomhus. För personer födda 2001 eller tidigare kan organiserad tränning endast hållas utomhus under förutsättning att det kan ske enligt Folkhälsomyndighetens råd.
 • Undervisning på gymnasieskolor bedrivs som fjärr- eller distansundervisning med viss närundervisning.
 • Den som reser utomlands ska testa sig vid ankomst till Sverige och därefter fem dagar senare.

Nationella restriktioner - regeringens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om resor och tester - Folkhälsomyndighetens hemsida länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Provtagning

Det finns två typer av provtagning för dig som är bosatt i Stockholms län: Ett prov för dig som är sjuk och har symtom på covid-19 (ett så kallat PCR-test) och ett för dig som varit frisk i mer än två veckor och vill veta om du har utvecklat antikroppar.

Du bokar på webbplatsen 1177.se. Det går inte att få hjälp med bokning via telefon.

Information om hur det går till och vart du tar vägen finns på vårdguiden, 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den 8 januari antog riksdagen en tillfällig pandemilag som ska bidra till att mer effektivt hindra smittspridningen av covid-19. Länsstyrelserna blir ansvariga för tillsynen.

De nya reglerna i korthet:
 • Butiker, gym, sportanläggningar inomhus och badhus ska beräkna hur många besökare som högst får vistas i lokalerna samtidigt. Antalet ska tydligt skyltas vid alla entréer.
 • Besökare ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna. Annars ska det finnas handdesinfektion.
 • I festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut får högst 8 personer vistas.

Ser du något som du tror inte stämmer med pandemilagstiftningen? Då kan du rapportera dina obseravtioner till länsstyrelsen på pandemilag.stockholm@lansstyrelsen.se

Samlade resurser ska stärka arbetet

Länsstyrelsen Stockholm samarbetar med Samverkan Stockholmsregionen – en samverkansplattform med länets 26 kommuner, Region Stockholm, polis, räddningstjänsterna och andra myndigheter och organisationer i länet. Dessa kommer att bistå Länsstyrelsen i genomförandet av uppdraget. Det kan exempelvis ske genom att personal hos aktörerna gör observationer i sin ordinarie verksamhet och inrapporterar dessa.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats

Vaccin mot covid-19 erbjuds i första hand personer på särskilt boende för äldre och påbörjades strax efter jul i Stockholmsregionen. Efterhand ökar takten när Region Stockholm använder de doser som tilldelats. Så fort det kommer nya doser fortsätter vaccineringen. Vaccinen ges i två doser med cirka tre veckor mellan.

Störst behov först

De grupper som först får vaccinerbjudandet är de som har störst nytta av vaccinationen. Det omfattar exempelvis personer som bor i särskilt boende för äldre, men även personer med hemtjänst, särskilt de över 70 år. Personal som arbetar med att ge vård eller omsorg till de mest sårbara erbjuds också vaccination i första steget, liksom personer som bor ihop med den som har hemtjänst.

Läs mer om vaccineringen på 1177.selänk till annan webbplats

Information in other languageslänk till annan webbplats


Dessa beslut har krisledningen i Nykvarns kommun tagit för att minska smittspridningen och skydda riskgrupper:

 • Säkra besök på äldreboende Lugnet.
 • Den dagliga verksamheten på Lugnet är stängd.
 • Konferensverksamheten som drivs som daglig verksamhet i Nybos gamla lokaler är inställd.
 • Pensionärsorganisationer som har bokade möten och liknande i kommunens lokaler kan kostnadsfritt avboka dessa.
 • Frivilligcentralen har valt att följa kommunens exempel och tagit ett beslut om att kraftigt begränsa verksamheten.
 • Kommunanställda uppmanas arbeta hemma, begränsa sina tjänsteresor och istället hålla digitala möten.
 • Politiska möten hålls huvudsakligen digitalt.
 • Anhörigträffar ställs in eller hålls utomhus.
 • Kultur- och fritidsevenemang, arrangerade av kommunen, ställs in.
 • Fritidsfabriken har begränsat eller ställt in sin verksamhet i de egna lokalerna.
 • Lokala företag och föreningar har genom ett stödpaket fått en rad lättnader, som senare betaldag för hyresavgifter och snabbare hantering av ansökan om uteservering.
 • Fixarservice till äldre har ställts in.
 • Stödlinje för den som behöver lufta sin oro i samband med coronakrisen har startat.
 • Inköpsservice (livsmedel och läkemedel) erbjuds för äldre och för riskgrupper. Beställning av mat kan göras måndag och onsdag kl 9-12 på telefonnummer 08-555 011 43. Servicen fortsätter tills alla äldre och personer i riskgrupper är vaccinerade.

På skolorna och förskolorna görs följande:

 • Högstadieelever på Lillhagaskolan får delvis distansundervisning vecka 11, 12, 13, 14 och 15.
 • Studiebesök ställs in.
 • PRAO skjuts fram.
 • Inga externa besök tillåts i verksamheterna.
 •  I samband med serveringen av mat på skolor och förskolor har följande gjorts:
  • Elever uppmanas att tvätta händerna före maten.
  • Utbudet har begränsats.
  • Uppläggningsskedar och bestick byts ut frekvent.
  • Salladsbordet minskas och endast i kylvagnar.
  • Maten förvaras i mindre kantiner som byts ut ofta.
  • Matbaren där maten serveras städas och torkas av oftare.
  • I möjligaste mån sprids eleverna ut i matsalen.
 • Gemensamma skolavslutningaröppnas i nytt fönster och samlingar ställs in.

Skolorna har vid behov kontakt med regionens smittskyddsläkare om det uppstår frågor kring lokal smitt spridning. Det finns också en plan för hur barn/elever med vårdnadshavare i samhällsviktiga funktioner ska få tillsyn och omsorg vid en eventuell skolstängning.

Nykvarns kommuns stödlinje för alla kommuninvånare som är oroliga i coronatid, öppen måndag-torsdag kl. 13-15 och fredagar kl. 9-12. Numret är 08-555 012 29.

Nationell telefonlinje för coronafrågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, drivs av Folkhälsomyndigheten och landets regioner. Öppen vardagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00, tel. 08-123 680 00.

Tips från BRIS om hur du som är vuxen pratar med barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om coronaviruset. Kuratorer kan också nås vardagar kl. 9-12 på tel. 0771-50 50 50.

BRIS stödlinje för barn och unga, öppen måndag-söndag kl. 9-12 och kl. 14-21. På hemsidan finns information till barn och ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Äldrelinjenlänk till annan webbplats - telefonlinje för äldre som behöver någon att prata med.
Telefonnummerlänk till annan webbplats020-22 22 33, öppet vardagar 8-19 och helger 10-16,

Välj att sluta - telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Linjen är öppen måndagar och onsdagar kl. 8:30- 20 samt tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 8.30-16.00. Numret är 020-555 666.

Nykvarns kommuns hjälp med inköp av mat och mediciner - för riskgrupper och den som insjuknat i covid-19. Beställ på tel. 08-555 013 93, vardagar kl. 09.00-12.00. Eller på 08-555 012 28, 08-555 011 92, kl. 08.00-12.00. Eller mejla till integrationsenheten@nykvarn.se.

Verksamt.selänk till annan webbplats erbjuder samlad information från myndigheter till företagare med anledning av coronaviruset.

krisinformation.se sammanställs ansvariga myndigheternas information om coronaviruset. Information om coronaviruset på krisinformation.selänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar om symtom och smitta. Informationen uppdateras löpande. Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Här finns Folkhälsomyndighetens information på olika språklänk till annan webbplats

Du kan också läsa mer på Folkhälsomyndighetens information gällande barns skolgång. länk till annan webbplatsVårdnadshavare får löpande information från skola och förskola via lärplattformar och e-post.

Om du har frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.länk till annan webbplats All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Vårdguiden 1177 har information om coronavirusets symtom med mera. Ring endast 1177 vid sjukdom, använd annars informationsnummer 113 13. Information om coronaviruset på 1177.länk till annan webbplats

För restauranger och caféer gäller särskilda föreskrifter om servering. Här finns Folkhälsomyndighetens informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om detta. 

Information och affischer om barns våldsutsatthet under covid-19 från valdinararelationer.selänk till annan webbplats

Bortförda barn och unga – hur kan vi förhindra det och vad gör vi när det hänt? Information från hedersfortryck.selänk till annan webbplats

Information i tillgängliga format

Myndigheten för delaktighet har en informationssida om sjukdomen covid-19 och coronaviruset i olika tillgängliga format, till exempel teckenspråk och punktskriftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyheter om corona på andra språk

Nyheter om det nya coronaviruset i Sverige finns på Sveriges radio på english, العربية, suomeksi, Soomaali, Kurmancî, سۆرانی, davvisámegilli, romani, meänkielele och på lätt svenska.

Nyheter om coronaviruset på flera språklänk till annan webbplats

Filmer om coronaviruset på flera språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information från Folkhälsomyndigheten om hur du kan skydda dig och andra från smittalänk till annan webbplats

Information om coronavirus till asylsökande och nyanländalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefonlinje om corona på olika språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Filmer:
Läkare Yakoub Malki ger råd om corona på syrianskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läkare Mahdi Shiekh ger råd om corona på somaliskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läkare Yakoub Malki ger råd om corona på arabiskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se även under Relaterad information här på sidan. Där finns affischer på olika språk.

Behöver du råd och stöd på finska i din situation som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Vill du prata med en medmänniska? Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet. I de fall det behövs hjälper vi dig att hitta rätt person för ditt ärende. Anhöriglinjen svarar på finska på måndagar och torsdagar kl. 13-15 på telefonnummer 0200-239 500.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.


Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.