Kontakta oss

Besöksadress

Skälbyvägen 7A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Samverkansöverenskommelse

Genom en samverkansöverenskommelse kan kommunen arbeta över gränserna mellan olika myndigheter och instanser för att öka tryggheten och säkerheten för medborgarna.

Nykvarns kommun, Södertälje lokalpolisområde och Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) har i en samverkansöverenskommelse enats om att samverka för att öka säkerheten i Nykvarn. Överenskommelsen löper över två år och sätter ramarna för hur både strategiska och operativa frågor ska behandlas.

Ungdomsproblem med bland annat narkotika och alkohol, trygghet i centrum samt trafiksituationen vid vissa platser och tillfällen är exempel på den typ av ärenden som brukar hanteras genom överenskommelsen. Beroende på problem och åtgärd kopplas polis, brandförsvar, kommun och övriga aktörer in för att hitta lösningar.

Överenskommelsen följer en mall som Brå (Brottsförebyggande rådet) tagit fram för lokala instanser i hela landet och klargör att samverkan ska ske på tre nivåer.

Ett chefssamråd möts fyra gånger per år för att följa upp hur arbetet fungerar. Här ingår lokalpolisområdeschef, kommunpolis, kommundirektör, kommunens vård- och omsorgschef, kommunens utbildningschef, kommunens kanslichef, kommunens säkerhetschef och brandchefen vid Södertörns brandförsvar.

En planeringsgrupp träffas fyra gånger per år för att styra resurser från de olika aktörerna beroende på den aktuella problembilden. I gruppen ingår kommunpolis, SBFF:s kommunrepresentant, kommunens säkerhetschef, Nykvarnsbostäders vd, enhetschef för daglig verksamhet, integrationsenhetens chef, individ- och familjeomsorgschef samt rektorer för Lillhagaskolan respektive Praktiska gymnasiet.

Det finns dessutom en operativ grupp på Lillhagaskolan som möts 2-3 gånger per termin och som brukar bestå av skolkurator, kommunpolis, representanter från socialtjänst och Fritidsfabriken, rektorer från Lillhagaskolan och från Praktiska gymnasiet. 

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.