Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Brottsförebyggande arbete

Nykvarns kommun samarbetar på flera olika sätt för att skapa en så trygg miljö som möjligt i kommunen.

Det mesta trygghetsarbetet i Nykvarn är osynligt för vanliga invånare. Mycket görs på olika nivåer.

Här är några av de viktigaste insatserna.

  • Samverkansöverenskommelse med polis och räddningstjänst.
  • Medborgarlöften.
  • Stöd till förebyggande aktiviteter, till exempel nattvandrare.
  • Bevakning: Fastigheter och anläggningar besöks regelbundet av bevakningsföretag.
  • Säkerhetskameror.
  • Trygghetsvandring: Två gånger per år analyserar polis, räddningstjänst, Nybo och kommunens verksamheter olika fysiska miljöer.
  • Praktikplatser: Snabb tillgång till praktikplatser för ungdomar, i samarbete med företag.
  • Utbildning i grannsamverkan.
  • SUMA: Projekt där skola och socialförvaltning samverkar mot psykisk ohälsa bland barn och unga.
  • Trygghetspunkter: Ett antal platser har utsetts dit invånare kan ta sig vid eventuell kris för att få skydd och vila.

Medborgarlöften är en överenskommelse mellan kommunledning och polis om att bidra till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Genom medborgarlöftena vill polis och kommun engagera och involvera medborgarna tillsammans med andra aktörer i det lokala samhället.

Grunden till medborgarlöftena är en medborgardialog och trygghetsenkät som görs regelbundet. Den består bland annat av enkäter till invånarna och fysiska möten. Genom dialogen får invånarna en chans att förklara vilka säkerhetsområden de vill att polis och kommun ska prioritera, till exempel trygghet i centrum och ungdomsproblematik med narkotika, alkohol och tobak.

Utifrån dialogen görs en lägesrapport som ligger till grund för medborgarlöften som undertecknas av kommunledning och polis.

Nykvarns kommun, Södertälje lokalpolisområde och Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) har i en samverkansöverenskommelse enats om att samverka för att öka säkerheten i Nykvarn.

Överenskommelsen löper över två år och sätter ramarna för hur både strategiska och operativa frågor ska behandlas på olika nivåer, det vill säga i chefssamråd, planeringsgrupp och operativ grupp. I de olika organen medverkar skolor, socialtjänst, Nybo, Fritidsfabriken m fl.

Ungdomsproblem med bland annat narkotika och alkohol, trygghet i centrum samt trafiksituationen vid vissa platser och tillfällen är exempel på den typ av ärenden som brukar hanteras genom överenskommelsen. Beroende på problem och åtgärd kopplas polis, brandförsvar, kommun och övriga aktörer in för att hitta lösningar.

Överenskommelsen följer en mall som Brå (Brottsförebyggande rådet) tagit fram för lokala instanser i hela landet och klargör att samverkan ska ske på tre nivåer.

Ett chefssamråd möts fyra gånger per år för att följa upp hur arbetet fungerar. Här ingår lokalpolisområdeschef, kommunpolis, kommundirektör, kommunens vård- och omsorgschef, kommunens utbildningschef, kommunens kanslichef, kommunens säkerhetschef och brandchefen vid Södertörns brandförsvar.

En planeringsgrupp träffas fyra gånger per år för att styra resurser från de olika aktörerna beroende på den aktuella problembilden. I gruppen ingår kommunpolis, SBFF:s kommunrepresentant, kommunens säkerhetschef, Nykvarnsbostäders vd, enhetschef för daglig verksamhet, integrationsenhetens chef, individ- och familjeomsorgschef samt rektorer för Lillhagaskolan respektive Praktiska gymnasiet.

Det finns dessutom en operativ grupp på Lillhagaskolan som möts 2-3 gånger per termin och som brukar bestå av skolkurator, kommunpolis, representanter från socialtjänst och Fritidsfabriken, rektorer från Lillhagaskolan och från Praktiska gymnasiet.

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.