Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Säkerhet och krisberedskap

Bildcollage krisberedskap

Det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i Nykvarns kommun. Därför arbetar kommunen strategiskt med krisberedskap, civilt försvar och brottsförebyggande insatser.

Samhället och omvärlden utvecklas i allt snabbare takt. Sårbarheten ökar i en tid när hot och risker inte stannar vid en nations- eller kommungräns. Vi kan försöka förebygga konsekvenser av olika händelser som våldsamma upplopp, stora elavbrott och extrema oväder men måste också ha beredskap att hantera dem. Nykvarn samverkar med andra kommuner och aktörer inom region Stockholm.

Vid en allvarlig kris ska kommunen kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner. För att minimera risken för driftstörningar och begränsa konsekvenserna när något inträffar bedriver kommunen ett samlat arbete med krisberedskap, civilt försvar och brottsförebyggande insatser.

Det här gör vi bland annat i vårt säkerhetsarbete:

  • analyserar våra risker och sårbarheter
  • genomför åtgärder som vi identifierat i vår analys
  • ser till att trygghet och säkerhet genomsyrar all kommunal verksamhet
  • driver och deltar i sammanhang som bidrar till ökad trygghet och säkerhet bland kommuninvånare, barn och unga, medarbetare och näringsliv
  • verkar för samordning av krishantering, i såväl förberedande som i ett akut skede
  • stöder berörda och närstående via POSOM (psykosocialt omhändertagande) vid olyckor eller andra allvarliga händelser som berör många personer eller samhället i stort
  • ger rekommendationer och råd till medborgare om hur de själva kan förebygga och förbereda sig inför en eventuell kris
  • informerar löpande och ger råd och anvisningar vid allvarliga händelser på hemsida, sociala medier eller andra kommunikationsformer vid behov
  • samarbetar med frivilligorganisationer inom kommunen i händelse av kris vid större händelser.
Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.