Kontakta oss

Kommunstyrelsen 2020-01-21

Kommunstyrelsens kallelse och handlingar. Protokollet publiceras när det är justerat.

Informationsärendena har inga handlingar, ärendenumreringen börjar på första ärendet med handlingar.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mapp Storlek på filen Knapp för att expandera beskrivning
148.9 kB
00 Kallelse KS 2020-01-21.pdf
5.2 MB
06 Redovisning av uppdrag gällande juridiska förutsättningar för att överlämna teknisk och ekonomisk drift till ett av kommunen helägt bolag.pdf
577.8 kB
07 Revidering av reglemente för krisledningsnämnd.pdf
2.1 MB
08 Antagande av policy för arbetet med barns rättigheter samt upphävande av tidigare beslut om arbetet med barns rättigheter i Nykvarns kommun.pdf
881.9 kB
09 Revidering av kommunstyrelsens reglemente - Remiss till utskotten.pdf
643.7 kB
10 Antagande av arbetsordning för nämnder och styrelse och upphävande av reglemente för kommunstyrelsen och nämnder del B.pdf
934.9 kB
11 Antagande av riktlinjer för svar på medborgarförslag samt upphävande av anvisningar för medborgarförslag och motioner.pdf
1.2 MB
12 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
276.8 kB
13 Gemensamma planeringsförutsättningar 2021 med utblick 2022-2023 för kommunstyrelsen.pdf
1.6 MB
14 Antagande av Nykvarns styrmodell.pdf
995.5 kB
15 Detaljbudget för kommunstyrelsen 2020.pdf
491.8 kB
16 Ansökan om medel för utökat investeringsbehov i Lillhagaskolans lokaler, revidering av investeringsbudget 2020.pdf
6.6 MB
17 Revidering av finanspolicyn och riktlinje för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.pdf
1.2 MB
18 Utredning om strategiska förutsättningar för anskaffning av verksamhetslokaler.pdf
335.8 kB
19 Exploateringsavtal Tekannan 1 m.fl.pdf
2.7 MB
20 Detaljplan för Tekannan 1 m.fl Antagande.pdf
15.9 MB
21 Detaljplan för Nykvarn 10_27 och 10_25 m.fl _Gamla IP_, beslut om granskning.pdf
233.7 kB
22 Svar på medborgarförslag, Utred om det finns möjlighet till egen kommunal vattentäkt inom kommunen.pdf
321.2 kB
23 Svar på medborgarförslag, Fler offentliga toaletter i centrum.pdf
2.4 MB
Protokoll kommunstyrelsen 2020-01-21 §§ 1-24.pdf
Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.