Kontakta oss

Besöksadress

Skälbyvägen 7A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Kommunstyrelsen 2019-12-03

Kommunstyrelsens kallelse och handlingar. Protokollet publiceras när det är justerat.

Informationsärendena har inga handlingar, ärendenumreringen börjar på första ärendet med handlingar.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mapp Storlek på filen Knapp för att expandera beskrivning
162.5 kB
Kallelse till KS 2019-12-03.pdf
521.3 kB
9 Revidering av Nykvarns kommuns författningssamling.pdf
871.2 kB
10 Revidering av kommunstyrelsen delegationsordning.pdf
2.4 MB
11 Biblioteksplan i Nykvarns kommun 2020-2023 - Antagande.pdf
598.2 kB
12 Medverkan i Regonalt nätverk för barns och ungas rättigheter under perioden 2020-2023.pdf
3 MB
13 Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder (NYBO).pdf
2.1 MB
14 Taxor och avgifter 2020.pdf
2.2 MB
15 Riktlinje för representation.pdf
2.2 MB
16 Riktlinje för kurser, konferenser och tjänstresor.pdf
5.6 MB
17 Detaljplan för Cementen 1 och Cementen 2 samt en del av Nykvarn 1_74 m. fl. - Beslut om samråd.pdf
8.3 MB
18 Detaljplan för Ströpsta 3_94 - Beslut om samråd.pdf
12.6 MB
19 Detaljplan för Tillbringaren 2 - Beslut om planbesked.pdf
17.2 MB
20 Detaljplan för Nykvarn 1_11 m. fl. Hökmossbadet _ Älgbostad - Granskning.pdf
6.4 MB
21 Utredning över ny enklare gång- och cykelväg (GC-väg) längsmed gamla banvallen från Sandtorp via Ryssjön och Finkarby ut till Taxinge.pdf
907.5 kB
22 Rekommendation, programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan år 2020.pdf
589.8 kB
23 Remiss, Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS_2020_x) om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet.pdf
689.7 kB
24 Remiss, Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016_96) om EG-kontroll och EG-försäkran.pdf
271.2 kB
25 Medborgarförslag, Sätt upp bommar vid infarten till Hökmossbadet.pdf
305.8 kB
26 Medborgarförslag, Pulkabacke i Engelska parken.pdf
558 kB
Protokoll KS 2019-12-03.pdf
Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.