Kontakta oss

Besöksadress

Skälbyvägen 7A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Kommunstyrelsen 2019-10-22

Kommunstyrelsens kallelse och handlingar. Protokollet publiceras när det är justerat.

Informationsärendena har inga handlingar, ärendenumreringen börjar på första ärendet med handlingar.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mapp Storlek på filen Knapp för att expandera beskrivning
177.5 kB
Kallelse KS 2019-10-22.pdf
374.6 kB
7 Försäljning av bebyggda fastigheter.pdf
587.3 kB
8 Uppdrag-samverkan med externa parter.pdf
2.1 MB
9 Biblioteksplan i Nykvarns kommun 2020-2023 - Beslut om remiss.pdf
756.3 kB
10 Nytt arkivreglemente för Nykvarns kommun.pdf
130.2 kB
12 Nya former av medborgardialog.pdf
190.5 kB
13 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag.pdf
266.5 kB
14 Policy för inköp och upphandling.pdf
277 kB
15 Riktlinjer för inköp, upphandling och direktupphandling.pdf
317 kB
16 Firmateckning för nykvarns kommun.pdf
522.1 kB
17 Riktlinje för exploateringsprocessen.pdf
4.2 MB
18 Utredningsuppdrag - Fastighetsförvaltning i Nykvarns kommun.pdf
1.6 MB
19 Redovisning av kommunalt partistöd 2018 och utbetalning av partistöd 2020.pdf
337.4 kB
20 Delårsrapport Kommunstyrelsen 2019-08-31.pdf
1.1 MB
21 Delårsrapport AB Nykvarnsbostäder 2019-01-01 - 2019-08-31.pdf
424.6 kB
22 Delårsrapport Nykvarns kommunkoncern 2019-01-01 - 2019-08-31.pdf
2.6 MB
23 Delårsrapport för Nykvarns kommun.pdf
347.7 kB
24 Upphävande av kravpolicy för Nykvarns kommun och antagande av riktlinje för kravverksamhet.pdf
105 kB
25 Utdelning av Nykvarnsbostäders resultat.pdf
9.3 MB
26 Detaljplan för Färgkritan 6 m.fl. - Granskning.pdf
105.7 kB
27 Planbesked för Ströpsta 3_156 - Planbesked.pdf
1.1 MB
28 Detaljplan för Nykvarn 1_4, 3_1 och Långdal 1_5, 1_6 m.fl. (Oxvreten) - Planuppdrag.pdf
16.3 MB
29 Detaljplan för Nykvarn 1_11 m. fl. Hökmossbadet _ Älgbostad - Granskning.pdf
16.5 MB
30 Remiss, regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon i Stockholms län.pdf
811.5 kB
31 Rekommendation, Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.pdf
7.5 MB
32 REMISS, Klimat och energi strategi 2020-2045 för Stockholms län (425-15542-2018).pdf
9 MB
33 Remiss, Revidering Stockholms stads Vision 2040 (KS 2019_483).pdf
851.1 kB
34 Remiss, Näringslivspolicy för Stockholms stad (KS 2019_273).pdf
4.8 MB
35 Remiss, Cykelplan 2019 Södertälje kommun (DnsTN-2018-00158 Cykelplan).pdf
234.9 kB
36 Motion, Gör det möjligt att rösta om markanvisningar (exploateringsprojekt) på kommunens hemsida.pdf
226.5 kB
37 Motion, Trygghets- och säkerhetsåtgärder i Nykvarn centrum.pdf
449.6 kB
38 Motion, laddstolpar i Nykvarns kommun.pdf
327.7 kB
39 Medborgarförslag Inför resebidrag som kompenserar hela kostnaden för Movingo till samtliga gymnasium.pdf
663.4 kB
40 Medborgarförslag, att Nykvarns kommun inför _lovfritids_.pdf
425.8 kB
41 Medborgarförslag, Upprätta information och policyer för att möjliggöra delning av kommunens offentlig konst.pdf
299 kB
42 Medborgarförslag, Flytta fotbollsmålet vid Björkestahallen till parken nedanför Tjäderspelsvägen.pdf
646.6 kB
Protokoll KS 2019-10-22.pdf
Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.