Kontakta oss

Besöksadress

Skälbyvägen 7A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Kommunstyrelsen 2018-10-30

Kommunstyrelsens kallelse och handlingar. Protokollet publiceras när det är justerat.

Informationsärendena har inga handlingar, ärendenumreringen börjar på första ärendet med handlingar.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mapp Storlek på filen Knapp för att expandera beskrivning
138.5 kB
Kallelse KS 2018-10-30.pdf
1.3 MB
8. Sammanträdesplan 2019 för Kultur- och fritidsutskottet.pdf
2.7 MB
9. Sammanträdesplan 2019 för Digitaliseringsutskottet.pdf
9.3 MB
10. Förlängning av biblioteksplan 2018.pdf
8.5 MB
11. Beslutsuppföljning för kommunstyrelse och kommunfullmäktige år 2017.pdf
9.3 MB
12. Ändring av förbundsordningen för Södertörns brandsförsvarsförbund.pdf
16.7 MB
13. Anvisning för motionssvar i Nykvarns kommun.pdf
9.4 MB
14. Redovisning av kommunalt partistöd för år 2016 samt utbetalning av partistöd för år 2018.pdf
17.4 MB
15. Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2018-08-31.pdf
46.5 MB
16. Ekonomisk uppföljning 2018 - Delårsrapport med budgetuppföljning per den sista augusti.pdf
8.8 MB
17. Delårsrapport AB Nykvarnsbostäder 2018-01-01 - 2018-08-31.pdf
8.7 MB
18. Delårsrapport Nykvarns kommunkoncern AB 2018-01-01 - 2018-08-31.pdf
22.2 MB
19. Mål och budgetramar för 2019 med ekonoimisk flerårsplan 2020-2021.pdf
3.3 MB
20. Uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan.pdf
8.9 MB
21. Storsthlms styrelse rekommenderar kommunerna i länet att anta överenskommelsen om bibehållet kostnad.pdf
4 MB
22. Nytt särskilt boende för äldre.pdf
10.7 MB
23. Byggnation av ny återvinningscentral.pdf
22.3 MB
24. Exploateringsavtal för Kaffebryggaren 1.pdf
15.7 MB
25. Detaljplan för Kaffebryggaren 1 med viss omgiven mark - Antagande.pdf
9.4 MB
26. Exploateringsavtal avseende del av Mörby 5_1 - Mörby 5.pdf
16.4 MB
27. Detaljplan för del av Grytan 3, Nykvarns centrum - Antagande.pdf
536 kB
Protokoll KS 2018-10-30.pdf
249.7 kB
Bilaga 1 till kommunstyrelsens beslut 2018-10-30, § 178 - Liberalernas tilläggsförslag till Mål- och-{8A162566-FD17-472A-B132-DDA9B4703BE0}.pdf
88.4 kB
Bilaga 2 till kommunstyrelsens beslut 2018-10-30, § 178 - Socialdemokraternas reservation mot beslut.pdf
Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.