Kontakta oss

Besöksadress

Skälbyvägen 7A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Kommunstyrelsen 2017-11-28

Kommunstyrelsens kallelse och handlingar. Protokollet publiceras när det är justerat.

Informationsärendena har inga handlingar, ärendenumreringen börjar på första ärendet med handlingar.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mapp Storlek på filen Knapp för att expandera beskrivning
144.8 kB
Kallelse KS 2017-11-28.pdf
546.8 kB
8 Arbetsordning för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar.pdf
937.1 kB
9. Reglemente för kommunstyrelse och nämnder del A och B.pdf
1.1 MB
10 Reglemente för kommunalt partistöd.pdf
566.9 kB
11 Delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf
315.1 kB
12 Policy mot hot och våld.pdf
3.4 MB
13 Styrdokument ekonomi - Finanspolicy.pdf
202.6 kB
14 Återredovisning av kommunstyrelsens, utbildningsnämndens, vård- och omsorgsnämndens samt bygg- och miljönämndens styrdokument.pdf
2.2 MB
15 Remiss_ Följdändringar till ny förvaltningslag Ds_2017_42.pdf
220.1 kB
16. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag år 2017.pdf
274.3 kB
17 Taxor och avgifter 2018 - Vård- och omsorgsnämnden.pdf
344.7 kB
18 Taxor och avgifter 2018 - Kultur och fritid inklusive bibliotek.pdf
467 kB
19 Taxa för tillsyn enligt nya tobakslagen, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.pdf
441.2 kB
20 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagstiftningen.pdf
879.7 kB
21 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.pdf
374.6 kB
22 Förslag att överta tillsyn enligt tobakslagen, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.pdf
492.1 kB
23 Taxa för offentlig kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen.pdf
233.5 kB
24 Revidering av inkallelseordning för ersättare i nämnder och styrelser.pdf
19.3 MB
25 Rättelse av tidigare beslut gällande planbesked - Detaljplan för Hökmossen 1b (Älgbostad), Hökmossen.pdf
19.5 MB
26 Nybyggnation av Lillhaga förskola.pdf
1.9 MB
27 Ändring av detaljplan Östra Kumla 2_4 m. fl. (fastigheten Östra Kumla 2_64) - Planbesked.pdf
3.3 MB
28 Detaljplan för del av Ströpsta 3_387 m. fl. (Ströpsta 3_517 mark 1) - Granskning.pdf
304.2 kB
29 Medborgarförslag Bygga om övergångsstället på Hökmossvägen mitt emot Brf na Engelska Parken och Tenoren genom att förhöja den till samma nivå som trottoaren.pdf
363.2 kB
30 Medborgarförslag Göra Maskinförarevägen säkrare (från rondellen vid Eldarevägen och vidare västerut).pdf
2.5 MB
Protokoll KS 2017-11-28.pdf
Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.