Kontakta oss

Besöksadress

Skälbyvägen 7A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Kommunstyrelsen 2017-10-31

Kommunstyrelsens kallelse och handlingar. Protokollet publiceras när det är justerat.

Informationsärendena har inga handlingar, ärendenumreringen börjar på första ärendet med handlingar.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mapp Storlek på filen Knapp för att expandera beskrivning
137.5 kB
Kallelse KS 2017-10-31.pdf
628.2 kB
8. Engångsanslag för säkerheten vid valet 2018 Nykvarns kommun.pdf
545.4 kB
9. Reglemente för valnämnden.pdf
10.1 MB
10 Beslut om reglemente för bygg och miljönämnden, valnämnden, vård och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden avseende uppdrag till nämnderna att revidera sina reglementen.pdf
386.2 kB
11. Beslut om vallokaler för valdagen den 9 september 2018 samt förtidsröstning för perioden 22 augusti.pdf
203.3 kB
12 Instruktion för kommundirektören.pdf
1.2 MB
13. Utökad budgetram för inrättande av tjänst som Dataskyddsombud (DSO).pdf
2 MB
14. Handlingsplan för arbetet med barns rättigheter och barnkonventionen 2018-2020.pdf
2.3 MB
15 Ekonomisk uppföljning år 2017 - Delårsrapport med budgetuppföljning per den sista augusti 2017.pdf
387.4 kB
16 Budgetuppföljning - Kommunstyrelsen 2017-08-31.pdf
652.6 kB
17 Delårsrapport AB Nykvarnsbostäder 2017-01-01--2017-08-31.pdf
340.4 kB
18 Delårsrapport Nykvarns Kommunkoncern AB 2017-01-01--2017-08-31.pdf
16.2 MB
19 Planbesked - Detaljplan för Hökmossen 1b (Älgbostad), Hökmossen 1:11 m. fl. - Samråd.pdf
260.3 kB
20. Markanvisningsavtal för kv. Kaffebryggaren.pdf
410.9 kB
21. Remissvar på Nationell transportplan 2018-2029.pdf
350.4 kB
22 Remissvar på Länsplan för regional transportinfrastruktur för Stockholmsregionen 2018-2029.pdf
622.6 kB
Protokoll KS 2017-10-31.pdf
105.8 kB
Bilaga 1, KF 2017-11-02, § 189 - Särskilt yttrande från centerpartiet angående planbesked detaljplan
Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.