Kontakta oss

Besöksadress

Skälbyvägen 7A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Kommunstyrelsen 2017-04-04

Kommunstyrelsens kallelse och handlingar. Protokollet publiceras när det är justerat.

Informationsärendena har inga handlingar, ärendenumreringen börjar på första ärendet med handlingar.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mapp Storlek på filen Knapp för att expandera beskrivning
1.2 MB
00 Kallelse kommunstyrelsen 2017-04-04.pdf
2 MB
08 Minnesplats för Harry Söderman - lägesrapport.pdf
6 MB
09 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2016.pdf
9.1 MB
10 Årsredovisning för AB Nykvarnsbostäder 2016.pdf
2.8 MB
11 Årsredovisning för Nykvarns kommunkoncern AB 2016.pdf
38.5 MB
12 Årsredovisning för Nykvarns kommun 2016.pdf
6.5 MB
13 Samordnad fastighetsförvaltning.pdf
4.4 MB
14 Medborgarförslag Plan för att eliminera pensionsskulden inom en tjugoårsperiod.pdf PuL.pdf
13.3 MB
15 Vård- och omsorgs översyns förslag till åtgärder.pdf
10.5 MB
16 Reglemente för kommunstyrelsen och uppdrag till nämnderna att revidera sina reglementen och delegationsordningar till september 2017.pdf
16.3 MB
17 Översyn av den politiska organisationen i Nykvarns kommun.pdf
10 MB
18 Beslut om fastställande av ansvars- och uppdragsbeskrivningar för månadsarvoderade uppdrag i Nykvarns kommun.pdf
9.6 MB
19 Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun.pdf
1.6 MB
20 Avfallstaxa 2017 - tillägg.pdf
1.4 MB
21 Begäran om anslag för gångbro i Taxinge.pdf
1.4 MB
22 Begäran om anslag för åtgärder på konstbyggnader och tekniska anläggningar.pdf
1.4 MB
23 Begäran om anslag för färdigställande av Stålbruksparken.pdf
1.6 MB
24 Begäran om anslag för utsmyckning av rondeller.pdf
12.4 MB
25 Detaljplan för Nykvarn 10 16 Rosthackan 1 med flera (förskolor) - Samråd.pdf
1.8 MB
26 Detaljplan för del av Ströpsta 3 312 - Planbesked.pdf
2.3 MB
27 Detaljplan för Nykvarn 1 509 m.fl. (Lillhaga förskola) - Planbesked.pdf
8.9 MB
28 Detaljplan (avstyckning) Ströpsta 3 418 - Planbesked.pdf
41.5 MB
29 Detaljplan för Baffeln 2 och 11 - Samråd.pdf
9.9 MB
30 Detaljplan för Färgkritan 6 m.fl. (förskola) - Samråd.pdf
22.9 MB
31 Detaljplan för Hökmossen 2 b - Samråd.pdf
711 kB
Protokoll KS 2017-04-04.pdf
Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.