Kontakta oss

Besöksadress

Skälbyvägen 7A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Kommunstyrelsen 2016-08-30

Kommunstyrelsens kallelse och handlingar. Protokollet publiceras när det är justerat.

Informationsärendena har inga handlingar, ärendenumreringen börjar på första ärendet med handlingar.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mapp Storlek på filen Knapp för att expandera beskrivning
105.1 kB
00 Kallelse KS 2016-08-30.pdf
84.5 kB
8 Folkomröstning i Nykvarns kommun för att bevara Hökmossen - folkinitiativ .pdf
84.9 kB
9 Projekt för arbetet med barnkonventionen och barnkonsekvensanalys i Nykvarns kommun 2016-2017.pdf
72.7 kB
10 Ökat insatskapital i Kommuninvest.pdf
125.4 kB
11 Justering av maxtaxa för omsorgsavgifter.pdf
4.3 MB
12 Bolagspolicy för Nykvarns kommun.pdf
1.8 MB
13 Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB.pdf
449.5 kB
14 Bolagsordning för AB Nykvarnsbostäder.pdf
2.4 MB
15 Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB.pdf
2.9 MB
16 Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder.pdf
14.2 MB
17 Vattenplan för Nykvarns kommun - Samråd.pdf
86.3 kB
18 Miljöprogram för Nykvarns kommun .pdf
1.6 MB
19 Markanvisningsavtal med HSB avseende fastigheten Nykvarn 10 25 m.fl - Gamla IP.pdf
125 kB
20 Svar på motion Utveckla Folkparken till en öppen stadspark.pdf
1.5 MB
21 Planbesked - Detaljplan för Nykvarn 10 16 med flera.pdf
2 MB
22 Remissvar på SLLs Trafikförsörjningsprogram.pdf
3.5 MB
23 Remissvar på SLLs regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen år 2050 (RUFS2050).pdf
439.6 kB
Protokoll KS 2016-08-30.pdf
Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.