Kontakta oss

Besöksadress

Skälbyvägen 7A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Nykvarn har rätt att lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. Denna rätt gäller även för barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund som ännu inte har kommunal rösträtt.

I medborgarförslaget skriver du en konkret åtgärd som du vill att kommunfullmäktige tar ställning till. Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Förslaget får heller inte handla om myndighetsutövning mot enskild (till exempel beviljande av bygglov eller socialbidrag) eller personärenden. Om ett i huvudsak likadant förslag redan behandlats i kommunfullmäktige de senaste två åren så ska medborgarförslaget avslås.

Förslaget ska vara undertecknat med namn och adress. Du kan lämna ett medborgarförslag själv eller tillsammans med flera andra personer. Alla inkomna förslag är allmänna handlingar och offentliga, vilket innebär att vem som helst har rätt att ta del av ditt förslag.

Senast 3 veckor före kommunfullmäktiges sammanträde måste ditt medborgarförslag ha inkommit för att det ska kunna anmälas på sammanträdet. Ditt förslag kommer att anmälas under punkten medborgarförslag. Medborgarförslaget bör behandlas senast inom ett år från det att förslaget väcktes.

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.