Kontakta oss

Besöksadress

Skälbyvägen 7A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Kommunfullmäktige 2017-04-20

Kommunfullmäktiges handlingar publiceras en vecka före sammanträdet. Sammanträdena är offentliga. Protokollen publiceras efter att de är justerade.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mapp Storlek på filen Knapp för att expandera beskrivning
43 kB
00 Kallelse KF 2017-04-20.pdf
6.9 MB
6. Revisionsberättelser för år 2016 och ansvarsfrihet för styrelser och nämnder samt årsredovisning 2016.pdf
4.6 MB
7. Årsredovisning för AB Nykvarnsbostäder 2016.pdf
1.6 MB
8. Årsredovisning för Nykvarns kommunkoncern AB 2016.pdf
4.7 MB
9. Medborgarförslag: Plan för att eliminera pensionsskulden inom en tjugoårsperiod PuL.pdf
26.9 MB
10. Södertörns brandförsvarsförbund revisionsberättelse år 2016, Ansvarsfrihet.pdf
2.6 MB
11. Reglemente för kommunstyrelsen och uppdrag till nämnderna att revidera sina reglementen och delegationsordningar till september 2017.pdf
13.1 MB
12. Översyn av den politiska organisationen i Nykvarns kommun.pdf
2 MB
13. Beslut om fastställande av ansvars- och uppdragsbeskrivningar för månadsarvoderade uppdrag i Nykvarn.pdf
2.8 MB
14. Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun.pdf
1.6 MB
15. Avfallstaxa 2017 – tillägg.pdf
1.3 MB
16. Begäran om anslag för ny gångbro i Taxinge.pdf
1.2 MB
17. Begäran om anslag för åtgärder på konstbyggnader och tekniska anläggningar.pdf
1.1 MB
18. Begäran om anslag för färdigställande av Stålbruksparken.pdf
1.6 MB
19. Försäljning av del av Mörby 5:1 till Nrep.pdf
443.7 kB
20. Motion Huskurage (räddar liv och förebygger våld) införs som norm i kommunens bostadsbolag samt verkar för att privata fastighetsägare gör detsamma.pdf
488.5 kB
Protokoll KF 2017-04-20 .pdf
Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.