Kontakta oss

Besöksadress

Skälbyvägen 7A
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Kommunfullmäktige 2016-06-22

Kommunfullmäktiges handlingar publiceras en vecka före sammanträdet. Sammanträdena är offentliga. Protokollen publiceras efter att de är justerade.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mapp Storlek på filen Knapp för att expandera beskrivning
99.5 kB
00 Kallelse KF 2016-06-22.pdf
11.6 MB
02 Protokoll KF 2016-06-22.pdf
2.8 MB
06 Ramförändringar i budget 2016 - Vård- och omsorgsnämnden hemtjänst.pdf
2.1 MB
07 Ramförändringar i budget 2016 - Vård- och omsorgsnämnden IFO.pdf
3 MB
08 Ramförändringar i budget 2016 - Vård- och omsorgsnämnden arbetsmarknad.pdf
2.7 MB
09 Utökad budgetram för kundcenter.pdf
3.4 MB
10 Anvisning för medborgarförslag i Nykvarns kommun.pdf
1.6 MB
11 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar avseende medborgarförslag.pdf
4.3 MB
12 Svar på medborgarförslag Rätten att medverka i debatt som förslagsställare.pdf
9.7 MB
13 Ekonomisk uppföljning år 2016 - budgetuppföljning 2016-03-31.pdf
1.8 MB
14 Förändrad rutin för årlig uppräkning av taxa - Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
2.1 MB
15 Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksbolag (Syvab).pdf
7.5 MB
16 Mål- och budgetramar för 2017 med ekonomisk flerårsplan 2018-2019.pdf
1.6 MB
17 Exploateringsavtal för del av Vidbynäs 1 19 Vidbynäs.pdf
10.6 MB
18 Detaljplaneläggning för Vidbynäs 1 19.pdf
1.9 MB
19 Utbyte av konstgräsplan.pdf
375.1 kB
20 Svar på interpellation - När ska kommunfullmäktige fatta ett nytt beslut för det fortsatta arbetet med barnkonventionen.pdf
Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.