Nyhet 09 mars 2020 18:00

Underlag till kommunens budget 2021 på remiss

Foto:Roland Magnusson/ Mostphotos

Anslagen till kommunens verksamheter föreslås ligga kvar på samma nivå nästa år. Det framgår av kommundirektörens underlag till kommunens budget de kommande tre åren som nu skickas ut på remiss till nämnderna.

Budgetarbetet inför de närmaste tre åren är igång. I dagarna skickas ett underlag från kommundirektören till nämnderna med bland annat beräkningar av befolkningsökning och kostnadsläget framöver.

- Det ekonomiska läget är fortsatt kärvt, och precis som de flesta kommuner i Stockholms län har vi inte möjlighet till någon generell ökning av budgetmedel. Däremot föreslås en kompensation på grund av ökade barnkullar och en åldrande befolkning till vård, omsorg och skola, säger kommundirektör Frida Nilsson.

Enligt underlaget beräknas befolkningsökningen ligga på 210 personer för 2021, 270 personer 2022 och 258 personer 2023. Antalet äldre (80 år och mer) kommer enligt beräkningarna att öka snabbare än befolkningen i övrigt. Samma sak gäller ungdomar i gymnasieåldern och förskolebarn.

Under innevarande år föreslås en justering av rambudget med en volymförstärkning på 7 miljoner till Vård-och omsorgsnämnden. Utbildningsnämnden får också en förstärkning på 4,3 miljoner. Dessutom justeras årets ramar för idrottshallar både för Utbildningsnämneden samt Kultur-och frididsutskottet då den ursprungliga planen för Furuborghallen skulle haft tillträde under hösten 2020.

Med fler invånare i kommunen måste även volymen på vissa verksamheter öka. Fler elever i gymnasieskolan medför att kostnaderna för utbildning ökar med ungefär 700 000 kronor per år. Fler barn i förskolan ger en kostnadsökning på 1,3 miljoner kronor. Och inom äldreomsorgen räknar man med fler brukare som också kräver mer omvårdnad. Här blir den beräknade kostnadsökningen 2,5 miljoner kronor.

Samtidigt ökar även andra kostnader, till exempel för arbetskraft, på grund av högre arbetsgivaravgifter och högre utbildningsnivå hos de anställda. Att kommunen investerar i ny förskola och idrottshall bidrar också till ökade kostnader. Sedan förra året har kommunen också ett underskott på 12, 5 miljoner från 2019 som ska vara reglerat senast inom tre år.

Sammantaget betyder det alltså ett underlag utan några höjda anslag till kommunens olika verksamheter.

Senast den 24 april ska nämnderna lämna sina remissvar på underlaget. Svaren ligger sedan till grund för arbetet med att ta fram kommunens budget för 2021‑2023 som behandlas av kommunfullmäktige den 17 juni.

Senast uppdaterad: 10 mars 2020 13:48

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.