Nyhet 09 mars 2022 16:27

Ukraina: Detta gäller när du vill hjälpa till

Kriget i Ukraina engagerar och många Nykvarnsbor vill hjälpa till på olika sätt. Kommunen får många frågor om möjligheterna att ge stöd.

Miljoner människor flyr just nu den ryska invasionen i Ukraina. En del av dem når också Stockholmsområdet.

Krisledningen i Nykvarns kommun är i aktivt läge. Det innebär att det finns en strategisk och operativ samordning kring flyktingmottagandet och därtill hörande frågor inom kommunen.

Många kommuninvånare vill gärna erbjuda bostad eller rum till familjer som flyr undan kriget och många frågor uppstår. Här är svar på några av de vanligaste frågorna:

När det kommer så många ukrainare behövs det väl boenden. Finns det plats i Nykvarn?

Ja, det behövs boenden. Som läget ser ut just nu kan kommunen lösa behovet utan stöd från allmänheten. Situationen kan dock förändras snabbt. Det kan hända att även privata bostäder behövs framöver. I så fall informerar kommunen om detta.

Vad får jag för ersättning om jag öppnar upp mitt hem?

Att ta emot flyktingar i sitt hem är ett frivilligt humanitärt och ideellt stöd. Det är ett välkommet initiativ men ersätts inte ekonomiskt. Flera lokala och nationella organisationer har insamlingar för mat och kläder, kontakta dessa för att se hur de kan hjälpa privatpersoner som öppnar upp sina hem.

Jag har ett rum ledigt – kan jag anmäla det till kommunen?

Nej, kommunen tar inte upp anmälningar om lediga rum. Om du däremot har en större fastighet som i sin helhet kan hyras ut kan du anmäla det till Migrationsverket. Se svar på nästa fråga.

Jag har ett hus som en eller flera familjer kan bo i – hur anmäler jag det?

Migrationsverket arbetar med upphandling av boendeplatser. Du kan anmäla intresse av att starta boende via Migrationsverkets hemsida. Kommunen tar inte emot den här typen av anmälningar. Längre ner hittar du länk till Migrationsverkets hemsida för dig som vill erbjuda boende.

Jag har kläder, sovsäckar och andra saker jag vill skänka – vart vänder jag mig?

Kontakta en hjälporganisation för att se vad du kan hjälpa till med. Hjälporganisationernas webbplatser har aktuell information och kontaktuppgifter.

Det kommer busslaster med människor från Ukraina. Vart ska de ta vägen?

Människor som kommer med bussar måste söka asyl eller stöd enligt EU:s massflyktsdirektiv. Migrationsverket har ingen jourverksamhet för bussar som kommer fram på natten.

Jag vill åka ner till Polen och hjälpa en familj. Kan jag sedan anmäla familjen till kommunens socialtjänst?

Om du åker ner till Polen för att hjälpa personer på flykt är det ett privat initiativ. Kommunen kan i dagsläget inte hjälpa den som kommer hit som privat gäst. Allt stöd går just nu via Migrationsverket. Därför måste de personer som flyr kriget anmäla sig dit.

Om jag tar emot en familj – kan de få ekonomisk hjälp av kommunen?

I det här skedet är Migrationsverket den myndighet som erbjuder asylsökande och massflyktingar boende och ekonomiskt stöd. Kommunen kanske tar över en del av det ansvaret framöver men det blir först efter det att Migrationsverket börjat anvisa de ukrainska flyktingarna till kommunerna. I så fall kan kommunen bli skyldig att hjälpa de flyktingar som kommer till Nykvarn med skola, förskola, försörjningsstöd etc.

Måste ukrainska flyktingar söka visum i Sverige?

Nej. Ukrainska medborgare har rätt att resa in och vistas i Sverige i 90 dagar utan visum. Efter 90 dagar i Sverige finns möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för besök. Den som flytt från kriget efter den 24 februari har också rätt att söka ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv. Tillståndet ger möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

För att få tillgång till stödet måste de ukrainska flyktingarna registrera sig hos Migrationsverket.

Mer information

På Migrationsverkets hemsida hittar du mer information om vad som gäller för den som flyr från kriget i Ukraina: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Situationen-i-Ukraina.html Länk till annan webbplats.

Migrationsverkets information för dig som vill erbjuda boenden: https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Fastighetsagare-och-uthyrare/Hyr-ut-lagenheter.html Länk till annan webbplats.

Kommunens samlade information om Ukrainakrisen

Senast uppdaterad: 22 mars 2022 12:42

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.