Nyhet 16 oktober 2020 18:42

Trygghet och förebyggande arbete i budget 2021

Skolkorridor från lillhagaskolan med elevernas skåp på höger sida.

Lillhagaskolan fortsätter byggas om för att fungera bättre för de äldre barnen.

Satsningar på trygghet och förebyggande arbete inom skola och socialtjänst. Det är några av punkterna i den politiska majoritetens prioriteringar inför 2021 års budget.

Den politiska ledningen – Nykvarnspartiet, Moderaterna och Miljöpartiet – har lagt fram förslag till mål och budget för 2021 och en ekonomisk flerårsplan för 2022 och 2023.

Både ekonomin under året och arbetet med budgeten för 2021 har påverkats av covid-19 pandemin.

– Vår flexibilitet och anpassningsförmåga har testats i år. Förutsättningarna har ändrats och vi har tvingats ta stora utvecklingssprång mot nya arbetssätt, säger kommunstyrelsens ordförande Bob Wållberg.

Det är framför allt en rad osäkra faktorer på arbetsmarknaden, inom vård och omsorg och inom skolan som har gjort budgetarbetet extra svårt. Den samhällsekonomiska utvecklingen i stort är i dagsläget också svår att bedöma. Samtidigt ökar både antalet äldre och unga i kommunen, vilket är kostsamt.

– Det är viktigt att vi både stöder våra kärnverksamheter och samtidigt arbetar för utveckling och innovation. Vi vill fortsätta bygga ett tryggt och robust samhälle som klarar kriser och utmaningar och fortsätta vår resa mot Vision 2035 – Kom närmare, säger Bob Wållberg.

I sitt förslag för budget 2021 vill den politiska majoriteten bland annat satsa extra på tryggheten och det strategiska arbetet på risk- och säkerhetsområdet.

– Vi kan försöka förhindra vattenbrist, terrorhot, stora elavbrott och extrema oväder men vi måste också ha beredskap att hantera dem om de blir verklighet, säger Bob Wållberg.

För att garantera platser där kommuninvånarna vid en kris kan få tillgång till reservkraft, telefoni och kommunikation, värme, dricksvatten, lättare förtäring eller övernattning ska därför ett antal trygghetspunkter inrättas i kommunen.

Vård och omsorgskontoret får enligt förslaget ökade anslag, framför allt till äldreomsorgen. Majoriteten vill också rikta pengar till det förebyggande arbetet inom skola och socialtjänst och till projektering och planering av ett nytt särskilt boende i centrala Nykvarn.

I budgetförslaget finns även pengar till fortsatt ombyggnad av Lillhagaskolan så att den fungerar bättre för de äldre barnen och till färdigställandet av Lillhaga förskola.

På miljösidan avsätts pengar för projekt som kan göra att miljöprogram och miljöplaner genomförs. Gata-och parkmiljöer får medel för nya investeringar de närmaste åren och vid tågstationen byggs ett låsbart cykelgarage. I Taxinge ska orienteringstavlor anläggas.

Andra områden som prioriteras i nästa års budget är utbyggnad av fiber i samhället och kommunens IT-miljö som behöver moderniseras. Innovationspengar för utveckling av kommunens ska avsättas i en särskild pott och delas ut efter ansökan. Samtidigt som kommunens centrala förvaltning under nästa år flyttar in i det nya kommunhuset vill majoriteten under tre år också satsa extra pengar på att rusta upp kommunens befintliga lokaler.

Senast uppdaterad: 16 oktober 2020 18:42

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.