Nyhet 01 oktober 2021 12:12

Satsning på förskolan i förslag till budget

Särskild satsning på förskolan och prioritering av utemiljöer, digitala tjänster och fortsatt utveckling av Stockholm Syd Mörby. I dag presenterar kommunens politiska majoritet sitt förslag till budget för nästa år.

Den styrande majoriteten i kommunen – Nykvarnspartiet, Moderaterna och Miljöpartiet – har alltså lagt fram sitt förslag till budget för 2022 och den ekonomiska planen för 2023–2024.

Budgeten är kommunens främsta planeringsinstrument och brukar normalt fastställas i juni. På grund av den osäkra situationen kring coronapandemin läggs förslaget den här gången fram för kommunfullmäktige först i november.

Till grund för budgeten ligger en tänkt befolkningsökning som ger Nykvarn 11 892 invånare vid slutet av 2022, det vill säga 468 nya invånare under nästa år. Det är framför allt de nya bostadsområdena Brokvarn och Bergtorp som förväntas dra till sig många nyinflyttade.

– Nykvarn närmar sig 12 000 invånare. Tillväxt är positivt men ställer också höga krav på kommunen att fortsätta leverera god kvalitet. Nykvarn har de senaste åren investerat i nya lokaler vilket ger ökade kostnader för både finansiering och drift. Nu satsar vi extra på förskolan för att kunna börja minska barngruppernas storlek, säger kommunstyrelsens ordförande Gunilla Lindstedt (NP).

Även för gymnasieeleverna höjs anslagen eftersom den årskull som går ut årskurs 9 till våren är större än tidigare år.

På fritidsområdet ökar budgeten i och med att Furuborghallen tas i drift. Särskilda anslag föreslås också till bryggor vid Lövnäsbadet, vinterbadplats, konstgräsplanen Qulan och minigolfbanorna i Folkets park. Medel sätts också av till förskönande åtgärder för kulturmiljön i Nykvarns tätort.

Ytterligare satsningar föreslås inom miljöområdet och ytterligare resurser sätts av för att ta fram en koldioxidbudget. Dessutom ska en miljö- och klimatstrateg anställas för att fokusera på konkreta åtgärder som kan minska kommunens miljöavtryck och påverkan på klimatet.

Utvecklingen av Stockholm Syd Mörby prioriteras genom att medel avsätts medel för att färdigställa mer mark för industriändamål.

Utbyggnaden av bredband fortsätter under 2022 och resurser prioriteras för det vidare arbetet med att ge så många som möjligt i Nykvarn tillgång till bredband. Samtidigt avsätts också medel för att modernisera kommunens egen IT-miljö och på bättre e-tjänster och hemsida så att medborgarna kan göra fler kommunala ärenden digitalt.

– Sammantaget visar budgeten att vi satsar på barn och unga, på att bygga ett hållbart samhälle och på goda förutsättningar att driva företag i Nykvarns kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Gunilla Lindstedt.

Till budgetförslaget Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2021 14:52

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.