Nyhet 04 maj 2021 16:04

Parkeringsavtal öppnar för fortsatt centrumbygge

Kommunen och fastighetsägaren i centrum har skrivit ett nytt avtal om antalet parkeringar. Därmed förbättras förutsättningarna för att centrumbygget blir klart i tid.

– Det här är en stor framgång. Avtalet innebär att det finns goda förutsättningar för att centrumbyggnationen äntligen kommer igång och att tidsplanen hålls, säger kommunstyrelsens ordförande Gunilla Lindstedt.

I detaljplanen för centrum finns en rekommendation kring hur antalet parkeringsplatser ska regleras. Tack vare det kollektivtrafiknära läget och att fastighetsägaren tar fram en bil- och cykelpool till boende i centrum har kommunen och Slättö kommit överens om att minska antalet platser med 22 procent, från 433 till 338 platser.

Kommunen får också ett utökat exploateringsbidrag på 12 500 000 kronor för att lägga mer pengar och fokus på den allmänna platsmarken i centrumområdet. Dessutom bygger fastighetsägaren två aktivitetstorg i centrum under byggnationstiden. Aktivitetstorgen ska bland annat innehålla boulebana, picknickbord, loungemöbler, pergola, klätterskulptur och matbod.

Antalet parkeringsplatser för näringsidkare är oförändrat. Mark- och exploateringschefen undertecknar avtalet inom kort och därefter påbörjar fastighetsägaren bygglovsprocessen. Avtalet är villkorat med att fastighetsägaren får ett beviljat bygglov.

– Snart blir det full fart och vi har ett jättefint centrum att se fram emot. Med detta avtal och det utökade exploateringsbidraget får vi ännu bättre möjligheter att skapa ett attraktivt centrum, säger Gunilla Lindstedt.

Senast uppdaterad: 28 mars 2022 09:34

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.