Nyhet 23 november 2020 19:17

Händelser vid höga klorhalter utreds vidare

Vad var det som hände? Varför gick det inte ut en allmän varning till allmänheten? Hur farligt var egentligen vattnet? Nu utreds händelserna vid lördagens höga klorhalter i vattnet.

I lördags uppmättes oväntat höga halter av klor i dricksvattnet i Nykvarn. Många invånare märkte att vattnet inte luktade som vanligt och osäkerheten blev under några timmar stor. Redan på lördagkvällen, efter spolning av nätet och flera nya mätningar, kunde dock kommunens va-enhet konstatera att nivåerna åter låg inom gränsvärdena.

Händelsen analyseras nu internt i kommunen och med externa parter. Många frågor är fortfarande inte besvarade men vad som hittills framgått är detta:

Strax efter lunch får räddningstjänsten i Södertörn ett samtal från en invånare på Tjusarstigen som har noterat att vattnet luktar konstigt. Inga samtal som eventuellt har kommit in tidigare på dagen har än så länge påträffats i räddningstjänstens logg.

Räddningstjänsten kontaktar Nybo som sköter driften av va-nätet. En halvtimme senare finns personal från Nybo och kommunens va-enhet på plats vid stamvattenledningen, intill vattentornet. De kontaktar Telge Nät som tidig eftermiddag tar prover på vattnet. En halvtimme senare meddelar Telge Nät att vattnet är otjänligt eftersom det innehåller för mycket klor.

Nybo inleder en massiv spolning av va-nätets olika huvudledningar. Vid 19-tiden har vattentankar ställts ut på olika platser i tätorten och strax efter kl. 23 konstaterar Nybo och va-enheten att alla ledningar är renspolade.

Några minuter efter att provsvaret kommit läggs en första notering om det otjänliga vattnet upp på kommunens Facebooksida. Därefter går information ut via Sveriges Radio P4 Södertälje, Länstidningen, kommunens egen hemsida och SOS-appen. Internt ser kommunens krisledning till att alla verksamheter får information om det otjänliga vattnet.

Under ett par timmar försöker kommunens krisledning initiera ett så kallat VMA – viktigt meddelande till allmänheten – men ingen extern part är beredd att fatta beslut om VMA. Varför kommunens begäran avslogs undersöks just nu av olika externa instanser.

De höga klornivåerna uppstod i samband med rengöringen av vattentornet. Den stora reservoaren har de senaste veckorna spolats och rengjorts i omgångar för att vara helt ren innan tornet tas i drift. Den här gången fungerade det dock inte som det skulle. Åtgärder har vidtagits för att samma sak inte ska kunna hända igen.

– Vi ser allvarligt på den här händelsen och går nu vidare med de externa intressenterna för att utreda vad som hänt och varför. Det är synd att det här har skapat så mycket oro. Vi kan redan nu konstatera att mycket kan förbättras, säger kommundirektör Frida Nilsson.


Vanliga frågor och svar

Här får du svar på några vanliga frågor kring händelsen:

Är vattnet drickbart nu?
Ja, vattnet är rent i kommunens huvudledning. Redan i lördags kväll, vid 23-tiden, visade vattenproverna att nivåerna var godkända igen. Men det kan hända att det ligger kvar högre halter av klor lokalt – det beror på hur mycket olika hushåll och användare har spolat sedan i lördags kväll. Om vattnet luktar bra, så är det ok att dricka.

Vilken klorhalt hade vattnet i lördags? Hur farligt var det?
Halterna i delar av kommunens dricksvattennät var kraftigt förhöjda i lördags kväll, upp till tre gånger över gränsvärdet, medan de i andra delar av ledningsnätet snabbt blev utspädda. Därför går det inte att ange ett exakt värde, det kan variera.

Vad orsakade föroreningen?
Kloret har läckt ut i stamvattenledningen från vattentornet. Där används klor sedan några veckor för att desinficera den stora reservoaren innan tornet kan tas i bruk. Just den här gången fungerade dock inte rengöringen som den skulle.

Varför gick det inte ut något VMA?
Kommunens krisledningsgrupp undersökte möjligheterna att initiera ett varningsmeddelande till allmänheten. Ingen av de aktörer vi var i kontakt med var beredd att ta beslut om VMA. Ett meddelande gick däremot ut genom SOS. Alla som har SOS-appen i sin mobil fick meddelandet.

Vilka delar av Nykvarn påverkades?
Stora delar av Nykvarns centralområde påverkades, medan Sundsvik, Vidbynäs och Turinge inte påverkades alls.

Varför gick inte information om den höga klorhalten ut tidigare?
Informationen gick ut så snart va-enheten och Nybo fått provsvaren från Telge Nät.

Hur gick kommunikationen från kommunen till allmänheten till?
Vi använde följande kanaler: Hemsida, Facebook, Radio P4 Södertälje, SOS-appen, Instagram och Länstidningen.

När fanns vattentankarna på plats?
Vattentankarna fanns på plats vid 19-tiden.

Senast uppdaterad: 24 november 2020 08:41

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.