Nyhet 20 december 2021 15:00

Granskning visar brister i byggprojekt

Fyra stora kommunala byggprojekt i Nykvarn som startats 2015–2019 och avslutats de senaste åren har kostat betydligt mer än planerat. En extern utredning visar nu på vad det beror på.

Kommunstyrelsens ordförande Gunilla Lindstedt välkomnar både rapporten och det som hittills gjorts för att undvika liknande budgetavvikelser i framtiden. Inte minst för politikernas del.

– Ett gemensamt problem i de granskade byggprojekten är att rapporteringen till politikerna varit ofullständig. Vi politiker har därför inte fått tillräcklig insyn i projekten. Detta är redan åtgärdat till en del, säger Gunilla Lindstedt.

De fyra projekt som granskats av konsultbolaget KPMG är Furuborghallen, Lillhaga förskola, vattentornet och ombyggnationen av sex kök vid fem förskolor respektive Lugnet. I samtliga fall var skillnaden stor mellan den budgeterade kostnaden och det verkliga utfallet.

– Kommunstyrelsen har efterfrågat mer information i budgetuppföljningarna av våra avslutade projekt. Därför beställde vi en granskning för att få veta varför projekten blev så mycket dyrare än tänkt. Nu har vi fått svar. De flesta brister som fanns i processen där och då är i dag åtgärdade. Framöver kommer vi göra rätt, säger kommundirektör Frida Nilsson.

Av granskningen framgår det till exempel att den totala kostnaden för de sex köksprojekten som genomfördes mellan 2016 och 2019 blev 10,8 miljoner kronor högre än anbudet. Orsaken är bland annat att det har saknats beslutsunderlag för ändrings- och tilläggsarbeten. Det har också saknats besiktningsprotokoll och annan viktig dokumentation. Informationen kring hur upphandlingen har gjorts är bristfällig och projektorganisationen och ansvarsfördelningen har varit oklar.

KPMG:s rapport visar att man i andra projekt inte har planerat för byggherrekostnader i budgeten. Det har lett till kostnader som inte har funnits med i grundkalkylerna. Kommunen har också litat på ekonomiska prognoser som tagits fram av externa projektledare istället för att ta fram egna. Dessa prognoser har sedan visat sig vara felaktiga. Kommunen har inlett rättsprocesser mot två externa parter i dessa fall.

Den största ökningen av kostnader (21 miljoner kronor över budget) stod vattentornet för. I detta fall berodde det dock inte på felaktiga rutiner, utan på oförutsedda kostnader för att sanera marken vid byggplatsen samt kostnader för solceller och belysning.

Kommundirektör Frida Nilsson är den som har beställt granskningen:

– Vi har beställt rapporten för att vi vill göra rätt. Vi har ju sett att budgetavvikelserna blivit för stora och har nu fått tydligt svar på varför. Man måste dock komma ihåg att när vissa av dessa projekt startades för fem-sex år sedan saknades processer för uppföljning, lokalförsörjning och internkontroll. Vi hade inte heller någon funktion för att sköta upphandlingar i kommunen. Det har vi nu. Vår organisation i dag är mer utvecklad och processerna mer regelstyrda, säger Frida Nilsson.

Kvar att göra är att införa en projektstyrningsmodell som gör det lätt att göra rätt i stora projekt. En sådan modell ska upphandlas under 2022.

– Med den nya projektstyrningsmodellen stärks det politiska inflytandet i projekten ytterligare. Så jag ser positivt på hur vi ska arbeta framöver, säger Gunilla Lindstedt.

Senast uppdaterad: 20 december 2021 15:00

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.