Nyhet 08 maj 2020 12:35

Godkänd årsredovisning

Vid sitt senaste möte den 5 maj godkände kommunstyrelsen årsredovisningen för 2019 och föreslår att kommunfullmäktige fastslår den. – Trots de ekonomiska utmaningarna har verksamheterna och förvaltningen gjort ett fantastiskt jobb med att hålla ned kostnaderna, säger Bob Wållberg, kommunstyrelsens ordförande i Nykvarns kommun.

Det totala resultatet för 2019 blev +10,3 MSEK. På grund av markförsäljning som dras av från resultatet landar balanskravsresultatet på -12,5 MSEK. Den regleras i kommande budgetar inom tre år.
- Den stora utmaningen är driftsekonomin. Vi jobbar hårt med att få det i balans, säger Bob Wållberg (NP), kommunstyrelsens ordförande i Nykvarn

Det driftsekonomiska utfallet slutade på -26, 5 MSEK. Anledningarna är många, bland annat befolkningsökningen, ökat behov av förskolor och skolor och ett ökat omvårdnadsbehov hos befolkningen. Andra orsaker är eftersläpningseffekten i skatteintäkter, att välfärdspengen inom Sveriges kommuner och regioner inte räcker till och att nya lagar, föreskrifter och förordningar inte finansieras fullt ut från staten.

- Kommunal ekonomi är komplext och trots att vissa siffror hamnar på minus har kommunen totalt sett god ekonomi, säger Percy Carlsbrand, ekonomichef i Nykvarns kommun.

Kommunstyrelsen beslutade också att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

  • Årets resultat för VA-verksamheten (2 765tkr) tillförs tidigare års ackumulerade resultat som balanseras i ny räkning.
  • Årets resultat för Renhållningsverksamheten (1 086 tkr) tillförs tidigare års ackumulerade resultat som balanseras i ny räkning.
  • Till 2020 års investeringsbudget överföra investeringsmedel om 276 018 tkr.
  • Godkänna redovisning av beslutsuppföljning för kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2019

Kommunfullmäktiges nästa möte äger rum den 19 maj.

Senast uppdaterad: 08 maj 2020 12:35

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.