Nyhet 28 maj 2019 13:00

Förslag till budget 2020 klart

Utbildningsnämnden föreslås få ökad ersättning för lokalkostnader, bl a vid Furuborgskolan.

Budgetarbetet för att få balans i ekonomin har pågått under våren. Inför budget 2020 har politiken nu gjort sina prioriteringar som skickades ut under tisdagen inför kommande kommunstyrelsesammanträde.

I budgeten 2020 föreslår majoriteten att merparten av kommunens verksamheter får en uppräkning på 0,2 procent i sin rambudget. I den ökningen ingår pris- och löneökningar som väntas under nästa år. Skatterna är inte i nivå med den bedömda kostnadsökningen och därför måste verksamheterna fortsätta att effektivisera och spara pengar. Samtliga verksamheter har därför fått ett generellt effektiviseringskrav om 2,8 procent. Den totala driftbudgeten omfattar 637,9 mkr.

I arbetet med budgeten har de olika nämnderna och verksamheterna fått presentera sin syn på tilldelad ram, utmaningar och volymförändringar. Efter remissrundan har representanter för majoriteten enats om ett förslag till budget för perioden 2020-2022 med satsningar, utöver prisuppräkning.

Inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde görs en ramförstärkning om 9,5 mkr, huvudsakligen som kompensation för ökade volymer inom verksamheten.

Utbildningsnämnden tilldelas en ramförstärkning om 15,4 mkr där 5,1 mkr avser volymkompensation. De återstående 10,3 mkr avser ersättning för ökade lokalkostnader vid Furuborgskolan, Furuborghallen och Lillhaga förskola.

Kultur- och fritidsutskottet inom kommunstyrelsen har kompenserats för Furuborghallens hyreskostnader med 1,3 mkr

– Vår kommunvision som sträcker sig till 2035 visar på ett antal fokusområden som ska prioriteras. Det känns bra att vi kan föreslå en högre budget redan 2020 för skolan eftersom de pengar vi investerar i dag kommer att gynna oss i framtiden, säger Bob Wållberg, kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet om den föreslagna budgeten fattas vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni. Vidare beslut fattas i kommunfullmäktige den 21 juni.

Senast uppdaterad: 28 maj 2019 13:00

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.