Nyhet 02 maj 2022 15:15

Beslutat av kommunstyrelsen - april

Exploateringsprojekt för centrum, upprustning av Folkets park och ett gestaltningsförslag för en trädallé längs Södertäljevägen. Det var några av ärendena som togs upp under kommunstyrelsens senaste sammanträde.

Gestaltning av Nykvarns centrumtorg - projektstart

Exploateringsprojekt för centrumtorget startas. Enligt exploateringsavtalet ska kommunen ta över allmän plats i takt med att kvartersmarken byggs ut. Projektet innehåller gestaltning, projektering och utbyggnad av centrumtorget. I projektet ska det finnas en referensgrupp från kommunstyrelsen för gestaltningsfrågor.

Upprustning av Folkets park

Ett projekt för upprustning av Folkets park startas, för att bevara och utveckla den unika parken. En politisk referensgrupp från kommunstyrelsen ska se över utformningen och i november 2022 informera om planerade upprustningsåtgärder, gestaltning samt kostnader.

Trädallé längs Södertäljevägen

En ensidig allé ska uppföras längs Södertäljevägen vid Alcrofältet. Träden som ska planteras är pelarnaverlönn. Valet av träd har gjorts med hänseende till bland annat lämplig trädstorlek, härdighet och tålighet mot gatusalt. Träden planteras med tio meters avstånd, anpassat till de befintliga belysningsstolparna. Totalt blir det 45 träd.

Planförslag för Cementen

Kommunstyrelsen godkänner planförslaget för Cementen 1, Cementen 2 och en del av Nykvarn 1:74. Det betyder att förslaget kan tas ut på granskning av förvaltningen. Detaljplanen ligger i linje med kommunens översiktsplan med att utveckla Furuborgområdet med bostäder och idrottsanläggningar. Planen innehåller 280 bostäder i form av kedjehus, radhus och stadsvillor, men också möjlighet till uppförande av förskola, natur- och parkmark och odling.

Senast uppdaterad: 02 maj 2022 15:17

Dela sidan

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.