Nyhet 08 maj 2019 18:00

Beslutat av kommunstyrelsen

Remissvar på ändringar i busslinjerna 778 och 780 och kostnadsutjämningsutredningen. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen tog beslut om vid gårdagens möte.

Remissvar på trafikförvaltningens trafikförändringsremiss T20

Trafikförvaltningen vill i sitt förslag göra på ändringar i busslinjerna 778 Nykvarn-Sundsvik och 780 Södertälje C- Nykvarn. Kommunstyrelsen har synpunkter på förslaget.

Trafikförvaltningen föreslår att linje 778 börjar gå till Turingeskolan via Rudkällavägen klockan 07.27 på vardagar. Kommunen tycker att det är positivt för skoleleverna men anser att det även borde gå en tur tillbaka efter skoldagen. Kommunen tycker också att linjen bör ges ökad turtäthet i takt med att området växer.

Linje 780 föreslås inte längre gå via Almnäs. Kommunen tycker att det är positivt eftersom restiden till och från Södertälje förkortas med 10 minuter men anser att vissa av linjens avgångar kan gå den här vägen när en förbindelseväg mellan Almnäs och Mörby är klar.

De föreslagna ändringarna börjar gälla från och med december 2019.

Remissvar gällande Kostnadsutjämningsutredningens betänkande SOU 2018: 74, Lite mer lika

Syftet med översynen är föreslå förändringar som påverkar den kommunala kostnadsutjämningen. Kommunstyrelsen anser bland annat att systemet behöver förenklas och att merkostnader relaterade till tillväxt bör analyseras djupare.

Det kommunala utjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting att tillhandahålla invånarna service oberoende av förhållanden. Utifrån större samhällsförändringar har det nuvarande systemet blivit inaktuellt och befintliga modeller behöver uppdateras.

Kommunstyrelsen anser att tidsramen för införandet är för snävt, bland annat på grund av de stora ekonomiska konsekvenserna. Eftersom befolkningstillväxten i en mindre kommun är förknippat med omfattande investeringar i lokaler, infrastruktur och ökade driftskostnader skulle en särskild kompensation kunna vara motiverat. Utjämningssystemet bör särskilt kompensera investeringar i skol- och omsorgslokaler.

Senast uppdaterad: 08 maj 2019 18:01

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.